منبع اصلی گزارش های حقوق بشری علیه ایران کیست؟

عمادالدین باقی

درگزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمھوری اسلامی ایران (به شورای حقوق بشر) ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ (A/HRC/37/24) ضمن بیان یک تحول مثبت حقوق بشری در قانون حذف اعدام برای جرایم مواد مخدر، از اجرای شلاق، شکنجه، قطع عضو، شمار بالای اعدام، اعدام نوجوانان، سنگسار، عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی و دارو، قوانین تبعیض امیز درباره پوشش زنان، محدودیت های حق آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز، بازداشت های خودسرانه، فشار علیه اقلیت ها و دوتابعیتی ها به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران نام برده است.

عدم دسترسی به وکیل در مرحله بازپرسی و یا دسترسی دیرهنگام از جمله موارد دیگر است و نقض حق دفاع از خود را به عنوان ضعف اساسی نظام قضایی و به گونه ای ویژه در دادگاه های انقلاب ذکر کرده است.

معمولا بلافاصله پس از هر گزارش حقوق بشری علیه ایران، مسؤولان کشور در واکنش می گویند اینها تبلیغات و جوسازی خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است.

و گروه هک های برانداز و مخالف، منابع اصلی آنها هستند.

و البته تلاش های این گروه ها هم قابل انکار نیست.

اما من در اینجا در صدد یادآوری مستنداتی در اظهارات مسؤولان نظام نیستم.

و فقط می گویم وقتی تبصره ماده۱۲۸ در قانون سابق آیین دادرسی و تبصره ماده ۴۸ درقانون جدید،

آشکارا حق دفاع و حضور وکیل را در بخشی از دادرسی سلب می کند

و چندین سال است اعتراض حقوقدانان و رسانه ها را برانگیخته و هیچ اعتنایی به این اعتراضات نمی شود،

وقتی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی دست قضات را برای صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زیر۱۸ سال بازگذاشته

و هنگامی که مسؤولان کشور پیوسته علیه دوتابعیتی ها موضعگیری و برخی را بازداشت می کنند

Hیا این قوانین و اقدامات که مستندات رسمی هستند هم توسط دشمن وضع شده اند؟

اگر می خواهید مانع این گزارش های پرهزینه بشوید این قوانین و کردارها را اصلاح کنید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما