از کهریزک تا مجلس شورای اسلامی ؛ آقای ابطحی اگر دختر خودتان هم بود باز اینگونه سخن می گفتید

 

میثم بازیاری

 

صحبت های نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اخبار تجاوز به دختر خردسال افغان ،اوج جهالت و بی اخلاقی بود.

سخنان بی شرمانه ای که این سالها زیاد از دلواپسان نامحترم شنیده ایم.

وی رسانه ای شدن تجاوز به دختر خردسال را ترویج فساد و فحشاء و تخریب اسلام و امام و رهبری می داند.

بی شرمانه این حادثه را انکار و سخن از شیشه پپسی به عمل می آورد.

آقای ابطحی اگر دختر خودتان هم بود باز اینگونه سخن می گفتید.

یادم به بازداشتگاه کهریزک و سال ۸۸ افتاد.

زمانی که به مردم معترض در بازداشتگاه تجاوز کردند.

البته مسولان نظام منکر این تجاوزها شدند.

چون آنها هم شبیه نماینده خمینی شهر معتقدند استفاده از شیشه نوشابه و وسایل شکنجه و تجاوز با این آلات به زندانیان، تجاوز محسوب نمی گردد.

هررروز دارد در گوشه گوشه این کشور کهریزک تکرار می شود.

قربانیان این تجاوزات هیچ گاه همان آدم سابق نمی شوند.

کاش نماینده خمینی شهر خودش و خانواده اش را به شیشه های پپسی بسپارد .

ما قول می دهیم اخبار آن را رسانه ای نکنیم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما