دم سپاه گرم ؛ مواد مخدر در ایران ده درصد ارزان تر شد

 

مهرداد شاکری

 

این روزها از خواب که بیدار میشوی باید تنت بلرزد و با ترس سراغ خبرها بروی.

سیر نجومی قیمت ها و افزایش بی سابقه تورم و گرانی هر روز در حال رخ دادن است.

همه بخش های اقتصادی کشور زیر بار گرانی و تورم از حرکت ایستاده اند.

به جز یک بخش که در اختیار برادران قاچاقچی سپاه می باشد.

قیمت مواد مخدر و دستیابی به آن در ایران سالهاست که ثابت مانده بود.

افزایش قیمت ها در این بخش تاثیر گذار نبود.

اما همزمان با درگیرشدن مردم با مشکلات اقتصادی

و بالا رفتن عرضه و تقاضا ی مواد مخدر درکشور ،

سپاه پاسداران در حرکتی انقلابی و تحسین برانگیز قیمت مواد مخدر در کل کشور را ده درصد ارزان نموده است.

سپاه با توزیع روزافزون مواد مخدر در بین مردم و کاهش قیمت آن دارد از مردم مرده هایی متحرک می سازد.

تاریخ قضاوت خواهد کرد که سپاه بر سر کشور و مردم چه ها آورد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما