حاتمی‌یزد : دولت عامل گرانی نیست اما تدبیری برای کنترل اوضاع ندارد ، فقط خدا می‌داند ۶ ماه یا ۹ ماه آینده چه اتفاقی می‌افتد

 

نگام ، اقتصادی _ حاتمی‌یزد گفت : ۳ ماه پیش گفتم سونامی گرانی در پیش است ، حجم هنگفتی از نقدینگی به تحرک درآمده است ، همه دست روی دست گذاشتند تا ببینند چه می‌شود ، دولت عامل گرانی نیست اما تدبیری برای کنترل اوضاع ندارد ،  فقط خدا می‌داند ۶ ماه یا ۹ ماه آینده چه اتفاقی می‌افتد ، اصلاح تیم اقتصادی دولت تأثیری بر بهبود وضعیت نخواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اوضاع کنونی اصلا و ابدا ربطی به شخص ندارد و هر کس دیگری هم جای آقای سیف قرار بگیرد، اتفاق خاصی نمی افتد. معتقدم تا مسائل سیاسی مان حل نشود اقتصادمان همین وضعیت را خواهد داشت.
به گزارش نامه نیوز اقتصاد کشور در سال جدید دچار التهابات دامنه داری شد، هرچند مقامات دولتی از تسلط خود بر مسائل سخن می گفتند اما هر روز شاهد وارد آمدن تکانه ای شدیدی به بازارهای کشور هستیم. روزی سکه سیرصعودی می گیرد و فردا مسکن و خودرو. روزی هم که هر سه اینها آرام شدند، مواد غذایی نوسان قیمت پیدا می کند.
احمد حاتمی یزدی درباره علل نابسامانی بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن و مواد غذایی به نامه نیوز گفت: قطعا دولت با اراده و دست خود اقدام به نابسامانی بازار نمی کند و علاقه ای به این کار ندارد اما در قبال فشارهای همه جانبه ای هم که وارد می شود، ظاهرا راه تدبیر و چاره ای مناسبی را نتوانست بیاندیشد.
وی با بیان اینکه زمام اداره امور از دست دولت رها شده افزود: وقایع و قضایایی که در حال وقوع است تحت کنترل کسی نیست، حجم هنگفتی از نقدینگی به تحرک درآمده و تهدیدهای داخلی و خارجی مزید برعلت شده، نکته مهم آنکه هیچ مقامی در کشور راه برون رفتی از این وضعیت پیشنهاد نکرده بنابراین هیچ استراتژی پیش چشم مدیران وجود ندارد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت با بیان اینکه معلوم نیست با مسائل اقتصادی آینده چه طور باید رو به رو شد، یادآور شد: در واقع همه منتظر هستند و دست روی دست گذاشتند تا ببینند چه اتفاقی می افتد. وقایع کنونی از قبل مدیریت نشد و در حال حاضر نیز قابل مدیریت نیست.
وی درباره راهکار پیشنهادی خود اظهار کرد: قطعا اگر من راهکاری می دانستم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز خبردار بودند، به شخصه راه حلی برای برون رفت از وضعیت کنونی در حوزه اقتصادی سراغ ندارم و فقط خدا می داند که ۶ ماه یا ۹ ماه آینده چه اتفاقی می افتد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اعلام نگرانی شدید خود از اوضاع اقتصادی آینده کشور، افزود: ۳ ماه پیش اعلام کردم سونامی گرانی در پیش است و این اتفاق افتاد.
حاتمی یزدی با بیان اینکه اصلاح تیم اقتصادی دولت تأثیری بر بهبود وضعیت نخواهد داشت، گفت: اوضاع کنونی اصلا و ابدا ربطی به شخص ندارد و هر کس دیگری هم جای آقای سیف قرار بگیرد، اتفاق خاصی نمی افتد. معتقدم تا مسائل سیاسی مان حل نشود اقتصادمان همین وضعیت را خواهد داشت.

 

One thought on “حاتمی‌یزد : دولت عامل گرانی نیست اما تدبیری برای کنترل اوضاع ندارد ، فقط خدا می‌داند ۶ ماه یا ۹ ماه آینده چه اتفاقی می‌افتد

Comments are closed.