۲۵ خرداد یوم الله بود

 

راه سبز امید

 

 

وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ

روزهای خوب خدا را به یاد آورید.

۲۵ خرداد یک روز عادی نبود ،

روزی به درازای کل تاریخ بود.

روز زاده شدن دوباره و یکباره یک ملت بود.

روزی که اتحاد و همدلی یک ملت شکوه و عظمت و افتخار و معجزه آفرید.

هم چون روزی که موسی در برابر دیدگان ناباور سپاه فرعون دل دریا را شکافت

و همراه با قومش از میان آن عبور کرد.

بلکه بزرگتر از آن هم چون روزی که آدم به قدرت خدا آفریده شد

و خدا به فرشتگانش امر کرد تا در برابر دیدگان ناباور شیطان به او سجده کنند.

به گمانم در ۲۵ خرداد فرشتگان دوباره به انسان سجده کردند

اما اینبار نه به امر خدا

بلکه بطور خودجوش و آتش باختیار.

عید ملت ما روزی است که این حادثه دوباره تکرار شود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما