سازمان زندانها در حال قتل عام آرام زندانیان

 

مهرداد شاکری

 

پیرو خبر قبلی مبنی برتجارت مرگ در زندان عادل آباد شیراز که در چند هفته قبل منتشر کردیم

گزارش های  متعددی از سایر زندانهای ایران به دستمان رسید.

گزارش هایی از بندرعباس، کرمان ،زاهدان، کرج ، مشهد و …

گزارش هایی که خبر نگام را در تجارت مواد مخدر در زندان های ایران تایید می کند.

اما نکته قابل تامل در این میان استفاده سازمان زندانها در اکثر زندانهای ایران از داروی متادون مایه و اعتیاد شدید زندانیان به این مخدرشیمیایی می باشد.

استفاده مکرر از متادون باعث از کار افتادن کبد در زندانیان می شود.

زندانیان از جهان پیرامون خود و بلاهایی که برسرشان می آورند به واسطه استفاده مکرر از متادون بی خبر می باشند.

از کار افتادن کبد زندانیان در نهایت منجر به فوت این افراد نگون بخت می شود.

و با اعتیاد به متادون عملا تبدیل به مرده هایی متحرک می شوند.

این مسئله می طلبد که نهادهای حقوق بشری با ورود به این قضیه نسبت به این قتل عام خاموش ،صدای این زندانیان را به گوش جهانیان برسانند.

و از وقوع این فجایع و نسل کشی جلوگیری به عمل بیاورند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما