در این بین هیچ کس ساز مخالف نمی زند / داش فرید صلواتی

بعد از چند وقتی که فضای جامعه را سراسر کینه و نفرت و استرس سیاسی گرفته بود ، امروز جمعه داش فرید موقعی که دنیای مجازی و حقیقی جامعه ایران را دنبال می کرد تا حدودی دلش گرم می شود.
احساس خوبی همراه با غرور به من دست داد .
همه مردم ایران با انواع گرایشهای مختلف سیاسی و اعتقادی امروز یک هدف را دنبال می کنند.
مسلمان ، مسیحی ، کلیمی ، گبر ، بهایی ، اصولگرا، اصلاح طلب ، کمونیست ، لاییک ، فقط به این می اندیشند که تیم فوتبال ایران در مقابل تیم رقیب ببرد .
در این بین هیچ کس ساز مخالف نمی زند .
حتی اهالی روزنامه کیهان هم که بیشتر مواقع ساز مخالف می زنند در این رابطه نظر مثبت دارند. آنها هم به پیروزی تیم ملی می اندیشند.
بعید می دانم رسانه ملی به جز در مواقعی مثل بد حجابی تماشاچیان ، چیزی را سانسور یا گزینشی عمل کند.
اکثر مردم ایران امروز با عشق به ایران ، پای رسانه ملی می نشینند.
آنقدر برنده شدن تیم ملی مهم است که برای انتخاب بازیکنها، مدیران فوتبال، از بازی مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در مقابل تیم اسراییل هم چشم پوشی کردند.
برای صعود باید از همه پتانسیلها استفاده کرد.
برای پیشبرد فوتبال کشور باید از همه ظرفیتها استفاده کرد.
کاش متولیان جامعه ،کشور را اینگونه می دیدند.
حتی صعود تیم فوتبال آنقدر برای کشور مهم است که حاضریم هزینه بسیار کنیم و از مربیان خارجی که تجربه بسیار دارند استفاده کنیم .
کاش اداره کشور هم برای مسؤلان جامعه ما از مسائل شخصی مهم تر بود.

 

جمعه / ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۷