نقدی بر توییت همسر علیرضا رجایی

علی فریدونی

علی رغم این که ادبیات به کار رفته در توییت همسر جناب آقای علیرضا رجایی( سرکار خانم لیاقت ) را نپسندیدم وآن را آمیخته باتبختر وطلبکارانه یافتم

ولی تا حدودی حرف ایشان را منطقی میدانم !

این جوانانی که نامه را نوشته اند دامنشان به هیچیک از مسایلی که سرکار خانم از آنها ناراحتند،آلوده نیست!

و افرادی مثل آقای رجایی باید از آنها بابت پیشنهادشان دلجویی و سپاسگزاری کند نه اینکه همسرشان موضعی بگیرند که گویا انقلاب شده و این جوانان برای غنیمت ستانی بیشتر، ایشان را به آقای خاتمی پیشنهاد کرده اند!!؟

کاش همانند آقای تاجزاده از این جوانان قدردانی می کردند .

فردی که در دولت اصلاحات شب و روز زحمت کشید تا آقای رجایی آن رای تاریخی را بیاورد!

و بعد هم که ازصدقه سری!جناب جنتی ، حداد عادل بجای علیرضا رجایی به بمحلس رفت،تنها کسی که این سرقت رای را افشا کرد وحتی از آقای جنتی شکایت کرد جناب تاج زاده بود!

بنظر می رسد امر بر این سرکار خانم مشتبه شده

و شاید جانباز شدن آقای رجایی باعث شده که که ایشان از جاده انصاف خارج شوند!

البته قطعا عمل خانم لیاقت را نباید به حساب همسرشان گذاشت!

همسری که مظهر اخلاق خوب و پسندیده و دارای حسن سلوک بوده وهست.

فردی که به رغم تحمل این همه مصیبت و آزار و اذیت جسمی و روحی هم چون چریک پیر حسرت یک آخ را بر دلشان نهاد!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما