افشاگری نگام:در شب پیروزیِ تیم ملی فوتبال در جام جهانی و تعطیلی بنادر تجاری،سپاه آرام و بی صدا در حال صدور تروریسم است

مهرداد شاکری

در حالی که مردم کشور غرق در سرور و شادی از پیروزی دلاور مردان تیم ملی فوتبال در جام جهانی سوریه تا نیمه های شب به جشن و پایکوبی مشغول بودند ، اما:
برادران سپاهی هم خوشحال از این موضوع در یکی از بنادر جنوب کشور در حال انجام وظیفه بودند.
انجام وظیفه ای که سپاه جز انجام این گونه کارها نه رسالتی میشناسد و نه بلد است.
از یکی از بنادر جنوبی خبری محرمانه به دست نگام رسیده که شب گذشته سپاه پاسداران با بارگیری سه عدد کانتینر  ۴۰فوتی مملو از سلاح های سبک و سنگین آن را به مقصدی تا حدودی نامعلوم ارسال نموده است.
یک منبع مطلع به نگام گفت که حدس زده میشود این سلاح ها قرار است به دست حوثی های یمن برسد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما