شمشیر داموگلس بالای سر رهبر /حرف آخر را سرانجام احمدی نژاد خواهد زد؟

هاشم حسینی

آن کس که نمی داند احمدی نژاد جسارت امروزش را در ایستادن در برابر رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضائیه از کجا آورده خواجه حافظ شیرازی است.

همه می دانند که راز بزرگی که او مانند شمشیر داموگلس بالای سر رهبر گرفته، اطلاعاتی است که درباره کودتای ۸۸ در اختیار دارد

و ممکن است با یک اقدام انتحاری آن را فاش کند تا خود و رهبر را با هم بسوزاند.

در اشاره به همین موضوع، میرزایی نیکو نماینده مجلس در مراسم افتتاح انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بوعلی گفت:

اگر احمدی نژاد تنها یک حرف ناگفته باقی گذاشته باشد، آن حرف درباره انتخابات ۸۸ است. اگر یک روز، فرضا، بگوید از من خواستند تقلب کنم، آن روز چه چیزی برای نظام باقی می ماند؟

میرزائی در همین سخنرانی درباره نارضائی عمومی از نظام اضافه کرد:

اعتراضاتی شبیه اعتراضات دی ماه کشور را دوباره درگیر خواهد کرد. تاریخ نشان داده استفاده ابزاری از دین سرنوشت بنی امیه و بنی عباس را برای کشور رقم خواهد زد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما