ستاد کودتا بر علیه دولت…! در مشهد / سکوت نهادهای امنیتی

همت

حالا دیگر مطبوعات ایران هم با صراحت می نویسند که ستاد کودتا علیه دولت روحانی در مشهد مستقر است و قدرت مالی آستان قدس نیز پشتوانه آن.

ماجرای پیامک های تهدید آمیزی که در روزهای بررسی پیوستن به پیمان جهانی مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تروریسم به نمایندگان مجلس رسید

و آنها تهدید شدند تا به این لایحه رای ندهند،

این اقدامات مسئله ستاد رهبری مخالفت و حتی کودتا علیه دولت روحانی را آشکارتر ساخت.

ستادی که تظاهرات ۷ دیماه گذشته را با شعارهائی علیه روحانی در مشهد سازمان داد

اما به یکباره در سراسر ایران این تظاهرات تبدیل شد به تظاهرات علیه کل نظام

حتی با شعار مرگ بر خامنه ای!

اینها اشاراتی است که مطبوعات داخل کشور می کنند و تردید نیست که نهادهای اطلاعاتی، از جمله نهاد اطلاعات و امنیت بیت رهبری از جزئیات آن با خبرند

و سکوت تائید آمیز خود را ادامه می دهند…!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما