سال آینده ، درهمین زمان سونامی اعدام خواهیم داشت

حسن مقیمی

 

وقتی قرار شد مجلس طرح تعدیل (نه حذف) مجازات اعدام را وارد صحن علنی کند خیلی از مخالفان از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه، پلیس مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور مخالفتشان را علنی کردند.

چرا؟

چون قرار بود طرح بسیار خوب و جامعی نوشته شود و در آن طرح از قرار دادن بندی مبنی بر میزان مواد مخدر خبری نبود.

مستحضر هستید که در قانون سال ۸۹ شیشه و هرویین به میزان ۳۰ گرم شامل حکم اعدام شد. حالا شما تصور کنید ۳۰ گرم هم اعدام و ۱ تن هم اعدام دارد

. شما که از فقر به ناچار دست به قاچاق مواد مخدر میزنید چه مقدار مواد جابه جا میکنید؟ چه ریسکی رو میپذیرید تا همان بار اول پول مناسبی به دست بیاورید. ما مخالف مجازات نیستیم اما مجازات اعدام ، بسیار ناعادلانه و حتی مغایر با اسلام است. متاسفانه آقایان اجازه ندادند مجلس طرح را به درستی تصویب کند و اگر دقت کنید بند *ت* طرح جدید ، باز هم میزان مواد مخدر برای تعیین مجازات استفاده شده است. اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد که زمانی که بحث مقدار مطرح بود، نمایندگان مجلس از قوه قضاییه آمار میزان مواد مکشوفه از هر فرد را خواستند و البته خواستار بررسی پرونده ها شدند که با اینکه این درخواست ۳ مرتبه از جانب مجلس مطرح شد اما قوه قضاییه از دادن پرونده ها امتناع ورزید.

دلیلش چه بود؟

فقط به اندازه انگشتان دو دست در هر زندان اشخاصی بودند که مواد مکشوفه از آنها زیر ۲ کیلو گرم بود. این یعنی چه؟ یعنی با تغییر قانون و قرار دادن بند مربوط به مقدار مواد مخدر ،  فقط عده ی بسیار کمی از اعدام رهایی میافتند. شاید در حدود ۲ درصد. بنابراین در بند *ت* اگر دقت بفرمایید بعد از قرار دادن شرطِ مقدار، فقط یک استثنا قائل شده اند و آنهم همان ۵۳۰۰ نفر منتظرِ اعدامی در زندان های کشور بود. یعنی به تمامی زندانیان داخل زندان که تاریخ دستگیری آنها قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶ است یک درجه تخفیف داده اند و کسانی که از این تاریخ به بعد دستگیر شوند اگر بیش از ۲ کیلو شیشه و هرویین ساخت و تولید ویا پخش کرده باشند اعدام میشوند و اگر بیش از ۳ کیلو هرویین و شیشه حمل و نگهداری نمایند مشمول مجازات اعدام میشوند. و در مورد تریاک هم ۵۰ کیلو . متاسفانه همانطور که در ابتدا هم گفتم وقتی با این میزان کم هم اعدام باشد و ۱ تن هم اعدام، عده ای به اجبار فقر مالی در کنار فقر فرهنگی دست به کار اشتباه قاچاق میزنند و متاسفانه کسانی که زیر ۲ کیلو مواد دارند به ندرت وجود دارند. یعنی ما سال آینده همین زمان سونامی اعدام خواهیم داشت.
این حرفها را به گوش کسانی می رسانم که ناآگاهانه میگویند حذف مجازات اعدام در حال تصویب است.

هیچ حذفی صورت نگرفته است و تا زمانی که فقر و حاشیه نشینی به جوانان فشار می آورد متاسفانه قاچاق نیز ریشه کن نخواهد شد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما