فراخوان علی کریمی و کمپین نه به خرید و گرانی آزمونیست برای ملت و حاکمیت / میثم بازیاری

بسیاری از مردم به کمپین نه به خرید علی کریمی و تنی چند از هنرمندان و فوتبالیست های مشهور پیوسته اند.
این کمپین با استقبال خوب مردم همراه شده است .
کمپین در حال ترند شدن است و اکثریت فضای مجازی پر است از پوسترهای این کمپین
ما مدتهاست به وجود چنین کمپین هایی در حمایت از هم و نه به گرانی و فقر و فساد نیاز داریم.
حرکت علی کریمی و دیگر هنرمندان و چهره های مشهور در همراهی با مردم قابل ستایش است.
اما نکته قابل تامل در این میان تداوم مردم در انجام و پذیرش چنین کمپین هایی و همدلی و همبستگی کامل با شعارهای این کمپین میباشد.
کمپین های این چنینی میتواند آزمون خوبی بین مردم و حاکمیت باشد.
مردم میتوانند با پافشاری به مواضع به حق خود ، حاکمیت را مجبور به هر کاری نمایند.
حاکمیتی که ۴۰سال است مردم را نادیده گرفته بی شک اینبار از همدلی و همبستگی مردم شوک زده خواهد شد.