احمدی نژاد و دلواپسان همه در یک زمین بازی می کنند

 

مهرداد شاکری

 

اگر به پیام ها و خبرهای مربوط به محمود احمدی نژاد در این روزها دقت کنیم

و مواضع اخیر وی در مورد شرایط کشور را ارزیابی کنیم

به نظر می آید در پشت پرده احمدی نژاد و دلواپسان با هم به یک توافق رسیده اند.

توافقی برای سرنگونی دولت روحانی.

احمدی نژاد هر چه هم چموش باشد و غیرقابل پیش بینی اما بهترین گزینه است برای دلواپسان.

احمدی نژاد اصول بازی را خوب بلد است

و در اوضاع فعلی می خواهد از شرایط به نحو احسن استفاده کند.

احمدی نژاد دارد جای پای خود را برای ۱۴۰۰ و ریاست جمهوری محکم می کند.

دلواپسان هم چاره ای جز انتخاب و اعتماد به احمدی نژاد ندارند.

آنان ترجیح می دهند احمدی نژاد باز کشور را چپاول کند

اما از رازهای مگو حرفی به زبان نیاورد.

احمدی نژاد تنها گزینه ای است که به استمرار حکومت دلواپسان تا حداقل یک دوره هشت ساله دیگر کمک خواهد کرد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما