نیروی واکنش سریع سپاه قدس نیرویی مرموز و ناشناخته

 

مهرداد شاکری

 

ساختار سپاه قدس و نوع گزینش نیروهایش تا حدود زیادی برای همگان ناشناخته است.

وجود سپاه فاطمیون و زینبیون در اذهان عمومی حکایت دارد از وجود نیروهای افغان و پاکستانی در سپاه قدس.

اما بخش کاملا ناشناخته و تاریک سپاه قدس واحد واکنش سریع این سپاه می باشد.

فرماندهان این بخش را اکثرا نیروهای چند ملیتی تشکیل می دهند.

که بعضا تعدادی از آنان نیز یهودی زاده هستند.

این نیروها اکثرا در سنین نوزادی و کودکی از خانواده هایی یهودی ربوده شده

و در پرورشگاه های نظامی سپاه قدس ضمن یادگیری زبان های مختلف و آموزش های نظامی خاص پرورش یافته اند.

این نیروها اکثرا شکارچیان انسانند و به هیچ مرام و مسلکی جز پول پایبند نیستند.

تعدادی از این نیروها آنچنان در کار خود خبره هستند که بعضا کار آموزش فرماندهان ارشد سپاه را هم اینک به عهده دارند.

همه دستورات از یک مقام خاص به آنان دیکته می شود و این نیروها جز به همان مقام خاص به هیچ احدی پاسخگو نمی باشند.

بیشترین تعداد خانه های امن سپاه قدس در خارج از کشور به این نیروها تعلق دارد .

نیروهایی که چون سایه می روند و می آیند و در بین تمام مردم دنیا زندگی میکنند.

و کاری جز اجرای فرامین خاص ندارند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما