ضرورت اصلاحات اساسی در قوه قضاییه

 

راه سبز امید

 

اعدام‌ درویش ثلاث به جرمی اثبات نشده که افکار عمومی آنرا نمی پذیرد ،

انکار تجاوز به دختران ایرانشهری

و اعلام جرم بر علیه امام جمعه اهل سنت این شهر که خبر را اعلام کرده ،

بازداشت خانم نسرین ستوده به جرم پذیرش وکالت دختران خیابان انقلاب

و صدور دستور فیلترینگ تلگرام

و …

کثافت کاریهای قوه قضاییه ایران تمامی ندارد

و هر دم از این باغ بری می رسد

و افتضاح پشت افتضاح به بار می آورد

و این ربطی به آملی لاریحانی رئیس کنونی این قوه هم ندارد.

از بعد از رهبری سید علی خامنه ای و در طی سی سال گذشته همیشه هم چنین بوده

و اکنون بوی گند افتضاحات آن مشام دنیا را می آزارد.

رهبر ایران در پاسخ به انتقادات روزافزون از عملکرد این قوه می گوید من رییس این قوه را منصوب می کنم اما آنرا مدیریت نمی کنم.

یعنی پاسخگوی انتقادات به اعمال این قوه نیستم.

پس چه کسی پاسخگوی اعمال این قوه است؟

آیا بهتر نیست رییس این قوه را کسی منصوب کند که پذیرای مسئولیت اعمال آن هم باشد؟

آیا بهتر نیست با اصلاح قانون اساسی منصب رییس قوه قضاییه به کلی حذف شود و رئیس دادگستری کل کشور مسئول قوه قضاییه شود

تا هم در برابر وزیر دادگستری و دولت و هم در برابر مجلس پاسخگو و مسئول اعمال قوه قضائیه باشد؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما