علی کریمی نماد اکثریت ملت و زبان گویای مردم

 

سید نادر آموزگار

 

علی کریمی را همه ما می شناسیم.

سابقه این شناخت نه به چند روز پیش که پیشنهاد یک کمپین ضد گران گران فروشی،

که از بد روزگار نام سکه و دلار و مسکن را که مسائل روز و از شانس بد کریمی خارج از سبد خرید اکثریت است،

بلکه به خیلی وقت پیش بر می گردد.

علی کریمی را اولین بار تنها در قامت یک فوتبالیست بسیار فنی، سرعتی، و خوش استیل شناختیم.

وقتی قضایای اعتراضات مردمی علیه کودتای انتخاباتی ۸۸ پیش آمد

با این که شخصیت های شناخته شده،

اعم از سیاسی و هنری،

و به قول امروزی ها سلبریتی ها،

عمدتا سعی داشتند برای تضمین آینده شغلی شان هم که شده در فیلم ها و عکس ها نباشند،

اما علی کریمی ما بر عکس تا توانست علنا و با شجاعت در برابر همه دوربین های فیلم برداری و عکاسی مزدوران حاکمیت شعار های ساختار شکن داد‌.

با تمام شدن ظاهری غائله انتخابات علی کریمی مثل خیلی هواداران نامشهور نهضت سبز

مچ بند معروف سبزش را به نشانه تداوم اعتراض

و قانع نشدن ملت از توجیهات مسخره دیکتاتوری و حاکمیت

همچنان و در همه حضور های عمومی،

از جمله در تلویزیون و همه استادیوم ها بر دست داشت و حفظ کرد.

کریمی همچنین در هر مصیبت ملی از سیل و زلزله گرفته تا معضلات مختلف اجتماعی و اقتصادی مردم

به تناسب وسع محدود خود همیشه مثل مرحوم جهان پهلوان تختی پیش قدم بود.

قضیه اعتراض نسبتا اخیرش علیه ولخرجی ها و رانت خوری های فدراسیون فوتبال را که در یک برنامه ی تلویزیونی ۹۰

با وجود عدم تسلط زیادش به فن بیان،

خیلی مردانه و شجاعانه در برابر یک مسئول فدراسیون مطرح کرد را از یاد نبرده ایم.

حالا یک چنین شخصیت چند بعدی ای پیشنهاد مبارزه اساسی کل آحاد جامعه علیه مشکلی که با زندگی همه ما ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد،

یعنی گرانی را با نخریدن مطرح کرده است.

موج به راه افتاده علیه این دعوت عاقلانه و کاملا برحق چنان ابعادی یافته

که کم کم می رود از طرفی به جنبش عمومی دوست داران گرانی،

و از سویی به حرکت کور ضد سلبریتی تبدیل شود!

عقلانیت ظاهرا گرانبها ترین گوهر گم شده ملت ما در آشفته بازار سیاست داخلی و خارجی و اجتماعی باشد‌.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما