دلیل واقعی اعدام محمد ثلاث چه بود؟

 

میثم بازیاری

 

محمدثلاث درویش گنابادی دیروز به اتهام قتل اعدام شد.

محمد ثلاث متهم بود که در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و مأموران امنیتی در روز ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) در خیابان پاسداران تهران،

با اتوبوسی که در محل پارک شده بود،

سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنها شده است.

اتهامی که همواره از سوی مرحوم ثلاث رد شد و فریاد بیگناهیش به گوش همه جهانیان رسید.

اما این دلیل واقعی اعدام محمد ثلاث نبود.

وی بارها مورد شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود تا اعتراف کند :

که با دستور و هدایت قطب دراویش گنابادی دکتر نورعلی تابنده دست به قتل ماموران انتظامی زده است.

محمد ثلاث چون تن به خفت و ذلت و خواری نداد

و به ناحق اعتراف نکرد

و به دکتر نورعلی تابنده خیانت نکرد

جان عزیز خود را در راه راستی و درستی و شرافت از دست داد.

خشم حاکمیت از ثلاث بخاطر آزادمردی وی بود.

تاریخ هیچگاه محمد ثلاث را از یاد نخواهد برد.

او شهید راه آزادگی شد.

 

روحش شاد …

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما