جمعی از اعضای اتحاد ملت در تالش و رضوانشهر استعفا کردند ، روش‌ها تغییر کند ، به حزب دیگری نمی‌رویم

 

نگام ، سیاسی _ ۲۲ نفر از اعضای حزب اتحاد ملت در اعتراض به ناکار آمدی احزاب در ایران استعفا کردند.
 جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت که در شهرستان‌های غرب استان گیلان فعالیت داشتند، با انتشار بیانیه‌ای از عضویت در این حزب استعفا دادند.
یکی از اعضای حزب اتحاد ملت منطقه گیلان به خبرنگار رویداد۲۴ گفت: به زودی جلسه‌ای با اعضای حزب در رضوانشهر و تالش برگزار می‌کنیم تا دلیل این استعفا بررسی شود.
او گفت: از میان افراد استعفا داده ۵ نفر مدارک عضویت به حزب تحویل داده بودند و یکی از آنان نیز از اعضای شورای حوزه حزب بود. لذا بعید است با خروج این افراد اخلالی در برنامه‌های حزب ایجاد شود، البته این افراد هیچ اخطار قبلی نداده بودند تا برای بررسی مشکلات آنان جلسه‌ای برگزار شود.

سهراب ستوده روزنامه‌نگار و یکی از اعضای امضا کننده این استعفا می‌گوید: این اعتراض در واقع اعتراض به سه سطح بود. از دبیر کل تا اعتراض به ناکار آمدی احزاب و در بحث استان و شهرستان هم  بعضی مسائل شخصی‌تر بود و برخی دوستان نفوذ خود را در تهران منشا حذف نیروهای حزبی قرار می‌دادند.

او تاکید کرد: همه افرادی که این نامه استعفا را امضا کرده بودند از سه سال پیش عضو حزب بودند و استعفا کردند و افرادی که فرم عضویت اینها را ندیده بودند از مسئولیت شانه خالی می‌کنند. ما اسامی افرادی که عضو نبودند را اینجا نیاوردیم.

ستوده درباره استفاده از واژه «استمرار طلب» در نامه گفت: استعفای ما به منزله نفی جریان تحول‌خواهی نیست. با این حال بعضی اعضای حزب به جای پرداختن به کار حزبی، خود را به سمت کانون قدرت کشاندند. 

او درباره عضویت اعضای استعفا داده در سایر احزاب گفت: ما تاکید داریم که اصلاح طلب هستیم و به سمت هیچ جریانی از احزاب اصولگرا نخواهیم رفت. با این حال به نظر می رسد در جریان اصلاحات برخی افراد تبدیل به بت شدند و نیروهای مستبدی شدند که آلترناتیوی برای آینده تربیت نمی کنند. اما ما گفتمان اصلاحات را همچنان ادامه می‌دهیم. ما معتقدیم تا روش ها تغییری نکند، عضو هر حزبی شوید هیچ تفاوتی نخواهد کرد.