ایران برای بازسازی سوریه بانک مشترک تاسیس می کند

 

نگام ، بین الملل _ ایران پس از کمک های نظامی و مالی گسترده به سوریه این بار قصد تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه را دارد. تاسیس بانک در کشوری جنگ زده با مشکلات فراوان اقتصادی در حالی که با خروج آمریکا از برجام کشورهای اروپایی نیز قراردادهای خود با ایران را لغو کرده اند.

سارا آکالین _ ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران که این روزها به دلیل افزایش قیمت ارز و وضعیت موسسات مالی اعتباری مورد انتقاد شدید بوده و معترضان در تجمعات اعتراضی خود خواستار برکناری او هستند در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه پیشنهاد کرده که با همکاری دو طرف بانک مشترک ایران و سوریه تشکیل شود.

به گزارش بانک مرکزی، سیف در این دیدار که در ساختمان بانک مرکزی صورت گرفته، گفته است «ملت ایران همواره در کنار کشور دوست و برادر سوریه هستند و از پیروزی های به دست آمده ملت مقاوم سوریه خوشحال و خرسندند». او میز مانند سیاسیون در حالی موضوع ملت را پیش کشیده که مردم ایران برعکس از اینکه پول و جوانان ایرانی در سوریه هزینه و کشته می شوند ناراضی اند و این نارضایتی به وضوح در اعتراضات دی ماه ۹۶ تجلی یافت.

رییس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به سوابق مربوط به مذاکرات انجام شده در مورد تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه تحت عنوان «الامان» که به دلیل شرایط ایجاد شده در سوریه متوقف مانده است گفت: این موضوع می تواند مجددا در دستور مذاکرات قرار گیرد و با استفاده از مطالعات و بررسی های قبلی و تکمیل مراحل کارشناسی می توانیم به سرعت موضوع را نهایی و در این باره تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. قطعا نائل شدن به این هدف زمینه را برای گسترش بیشتر ارتباطات تجاری و اقتصادی فراهم خواهد کرد.

سیف گفته است برخی از بانک های ایرانی متقاضی تاسیس شعبه در سوریه هستند و این امر می تواند مورد بحث و بررسی هیئت کارشناسی قرار گیرد و همچنین در مقابل نیز از حضور شعب بانک های سوریه در ایران استقبال می کنیم.

اما نکته قابل توجه این است که رییس کل بانک مرکزی کشور به حضور پیمانکاران ایرانی در خاک سوریه اشاره کرده و خواستار پذیریش ضمانت نامه های بانک های ایرانی از جانب بانک های سوری شد.
او گفت: تسهیل و تسریع در کار پیمانکاران ایرانی فعال در سوریه در واقع کمک به بازسازی کشور سوریه خواهد بود. در حقیقت همه اقدامات در راستای بازسازی سوریه است حال آنکه با گذشت ۳ دهه از جنگ ایران و عراق هنوز خرمشهر بازسازی نشده است اما مسئولان ایرانی در حالی که جنگ در سوریه هنوز خاتمه نیافته فکر بازسازی آن هستند.