گفتگو با آمریکا بله یانه ؟

 

یدالله اسلامی

 

این که گفتگو با آمریکا راهبرد درستی است یانه ؟

نیاز به بررسی و واکاوی

با شناخت دقیق مناسبات حاکم بر جهان

و قدرت های اثر گذار در روابط بین المللی

و در نظر گرفتن منافع و زیان های ناشی از آن دارد .

تنها با تندی و زبان گزنده موضوع گفتگوی با آمریکا را به میان آوردن

و هرکس را که جز آنان و به گونه ای دیگر بیاندیشید با عبارات نادرست مورد خطاب قرار دادن

نه مشکلی را حل می کند و نه گره ای را می گشاید ونه سودی برای ملت دارد .

دلایل قوی باید و معنوی نه رگ های گردن به حجت قوی!!

پیامدهای ویرانگری که از زمان اشغال سفارت آمریکا متوجه ایران ومردم این کشور شده است .

و زیان هایی که ناشی از عدم ارتباط ایران با آمریکا به بار آمده است

وسودی که کشورهای ریز ودرشت با بازی با برگ ایران به دست آورده

و در بزنگاه های تاریخی پشت به ایران کرده اند

به گونه ای است که هر دلسوز برای آینده این کشور و مردم آن را به واکاوی و چاره اندیشی وا می دارد .

این که با فشارهای روانی وسیاسی راه ابراز نظرهم بسته شود

از نوآوری هایی است که تنها درکشور ما خریدار پیدا می کند .

امروز که مناسبات اقتصادی در جهان اسیر حاکمیت اقتصادی وسیاسی آمر یکا برجهان است

و کشورهای پیرامونی ما از نداشتن رابطه وحتی مناسبات سیاسی لازم با آمریکا بیشترین سود را به زیان ایران می برند .

فرصتی برای اندیشیدن فراهم است

و ما نباید این فرصت را هم از خود دریغ داریم

این که برخی گمان کنند آن چنان که آنان می اندیشند به درجه ای از استواری و دقت رسیده است

که دیگران نباید به خود اجازه تردید در آن را بدهند

نوبرانه سیاسی است که در کشور ما بروز و ظهور جدی پیدا کرده است .

وهمین نگرش قدرت دریافت های تازه و بررسی درست رخدادها و پیامدهای آن را از ما و دست اندرکاران اداره کشور می گیرد .

بایستی راه برای ابراز نظر درهمه امور برای همه با هر اندیشه و مرامی و نگرشی که دارند باز شود

که تا پس از بررسی ها ونقدهای جدی راه درست برگزیده و مبنای عمل قرار گیرد .

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما