رییس مبارزه با قاچاق کالا و ارز سردار علی مویدی،مسول مافیای قاچاق کالا

 

مهرداد شاکری

 

شنیدن خبر انتصاب سردار علی مویدی در اسفند ماه ۹۶ به عنوان رییس مبارزه با قاچاق کالا و ارز برایم عجیب بود.

عجیب از آن جهت که تا حدودی به پشت پرده های قاچاق کالا در کشور و فعالیت های سردار مویدی آشنا بودم.

سردار مویدی زمانی که به عنوان فرماندهی انتظامی هرمزگان فعالیت مینمود خود پایه گزار بزرگترین سیستم قاچاق کالا در کشور شد.

وی توانست با بهره گیری از موقعیت خود در هرمزگان و سوء استفاده از رانت های اطلاعاتی امنیتی ضمن شناسایی قاچاق چیان کالا با تحت فشار قرار دادن آنان را به همکاری دوجانبه دعوت کند

و خود به عنوان رییس مافیای قاچاق کالا در کشور ،به حرام خواری و زر اندوزی مشغول شود.

وی به قاچاق کالا هم بسنده نکرد.

با ارتباط گیری با یکی از قاچاق چیان بزرگ مواد مخدر در ایران به نام حاج رسول و دادن تضمین های امنیتی و اطلاعاتی به وی،

به عنوان شریک تجاری حاج رسول به قاچاق مواد مخدر

و ترانزیت آن از افغانستان و پاکستان به ایران و سپس ترکیه و اروپا اقدام نماید.

در پیچیده بودن این شبکه خاص قاچاق مواد مخدر به همین نکته بسنده میکنم که

طبق شنیده ها تلاش های وزارت اطلاعات برای دستگیری حاج رسول تا کنون نتیجه بخش نبوده.

مویدی پس از هرمزگان به فارس منتقل شد

و توانست در استانهای فارس و کرمان و هرمزگان باند مافیایی قاچاق کالای خود را گسترش دهد.

پس از فارس مویدی به تهران منتقل گردید

و بعنوان جانشین ستاد مبارزه با مواد مخدر این بار با بهره گیری از رانت های اطلاعاتی شبکه مخوف پخش مواد مخدر در تهران و کرج را در اختیار خود قرار داد.

این روزها سردار علی مویدی سلطان بی چون و چرای قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز در کشور میباشد.

سکوت دستگاه های امنیتی در این زمینه تامل برانگیز میباشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما