قاتلان تولید ملی / مهدی خاکی فیروز

روایت است که وقتی سران غیرمسلمان قبایل مکه می خواستند پیامبر اسلام را به قتل برسانند، تصمیم گرفتند ۴۰ جوان قوی از قبایل مختلف را مامور اجرای شبانه این کار کنند تا اگر قریش و بویژه بنی هاشم به خونخواهی برخاستند، قاتل مشخص نباشد و ماجرا به پرداخت دیه، ختم شود. البته نقشه آنان با حضور امام علی در جای خواب پیامبر، نقش بر آب شد ولی الگویی به جا گذاشتند که امروز، دشمنان تولید ملی از آن بهره می برند.
کسانی که خواهان مرگ تکمیلی صنایع کشور هستند، جوانانی از قبایل مختلف را گردهم آورده اند تا هر یک، ضربه ای به این بدن نحیف وارد کند. نماینده ای از سازمان امور مالیاتی، نماینده ای از سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، نماینده ای از سازمان تامین اجتماعی، نماینده شهرداری های سراسر کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، جرایم ترکیبی وام های بانکی، و همچنین سازمان ها و ستادهایی که نام بردن از آنها شجاعتی می خواهد که نگارنده فاقد آن است، همگی برای اجرای این نقشه شوم متحد شده اند و برخی برای رد گم کردن، بیلبورد حمایت از کالای ایرانی را هم جلوی ساختمان اداری خود نصب می کنند.
پیامبر اسلام از این خوش شانسی برخوردار بود که یار وفاداری مانند امام علی داشت که به نجات وی کمک کرد. اما آیا صنایع غیردولتی و مستقل ایران را فریادرسی خواهد بود؟