اگر مقامات حرف نزنند چه میشود؟

سبز اندیش

امام جمعه اصفهان گفت بیش از ۷۵ درصد از مردم نیازی به کنسرت ندارند و نباید “همه را فدای چند درصد باقی مانده کرد”.
دفاع “فرهیختگان مجازیِ” همفکر ایشان از این اظهارات، بهانه‌ای شد تا در اینجا استدلال‌های دیگری را نیز با استفاده از همین الگو پیشنهاد کنیم.
“درصد”های عنوان شده در جملات زیر، از همان جا آمده‌اند که ۷۵ درصد امام جمعه آمده است.
۷۳ درصد مردم ایران هیچ وقت دانشگاه نمی‌روند. نباید بودجه مردم را فدای دانشجوها کرد.
۹۱ درصد مردم نیاز به پوشک ندارند. درست نیست به خاطر ۹ درصد باقی مانده پوشک تولید کنیم.
۷۲ درصد مردم ایران تا حالا پایشان را به نماز جمعه نگذاشته‌اند. کلا چرا درِ نمازجمعه را نمی‌بندند؟
۸۶ درصد ملت به بیل نیاز ندارند. مسخره است که در این کشور بیل ساخته می‌شود.
۹۰ درصد مردم اهل بسکتبال نیستند. خاک تو سر دولت که درِ فدراسیون بسکتبال را نمی‌بندد.
۹۲ درصد آدم‌ها لباس زرشکی نمی‌پوشند. چرا باید ۸ درصدی که لباس زرشکی می‌پوشند را به بقیه تحمیل کرد؟
۸۷ درصد مردم ایران کاری با استان خراسان جنوبی ندارند. اساسا چرا حکومت باید به خراسان جنوبی بودجه بدهد؟
۹۵ درصد آدم‌ها وانت شاسی بلند ندارند. باید جلوی فروش وانت شاسی بلند گرفته شود.
۷۱ درصد مردم رادیو گوش نمی‌دهند. یعنی مرده شور مسئولان را ببرد که رادیو را تعطیل نمی‌کنند.
۸۲ درصد مردم ایران چادر نمی‌پوشند. برای چه هر سال این همه پارچه چادری وارد می‌شود؟
۷۲ درصد مردم عینکی نیستند. درست نیست برای یک اقلیت این همه عینک ساخته شود.
۸۳ درصد مردم سخنرانی‌های مقامات را گوش نمی‌کنند. اگر مقامات حرف نزنند چه می‌شود؟
۷۳ درصد مردم در طول زندگی‌شان خانه نمی‌خرند. چرا مجوز معاملات ملکی‌ها را باطل نمی‌کنند؟
۹۵ درصد ملت نمی‌دانند معادلات دیفرانسیل چیست. شرم آور است که برای یک اقلیت ۵ درصدی کلاس معادلات دیفرانسیل می‌گذارند.
۹۲ درصد مردم دوست ندارند شنبه سر کار بروند. آیا این بی احترامی به اکثریت نیست که شنبه تعطیل نمی‌شود؟
۷۹ درصد مردم هیچ وقت سینما نمی‌روند. درست نیست بقیه مردم فدای آنهایی بشوند که سینما می‌روند.
۸۸ درصد مردم ایران نیازی به آخوندها ندارند. کلا چرا آخوندها هستند؟

نگام ؛ ناگفته های ایران ما