نماینده مجلس: مجوز برای برگزاری تجمع و راهپیمایی لازم نیست کما اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید دارد

 

نگام ، سیاسی _ عزت‌الله یوسفیان‌ملا، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تاکید بر عدم نیاز به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع، گفت: اعلام به وزارت کشور یا شورای تامین کفایت می‌کند.

 

سارا آکالین _ عزت الله یوسفیان ملا تصریح کرد: مجوز برای برگزاری تجمع و راهپیمایی لازم نیست و اعلام به وزارت کشور و شوراها تامین استان کفایت می‌کند، کما اینکه اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید دارد.

یوسفیان ملا در گفتگو با خبرگزاری خانه‌ملت،  خاطرنشان کرد: طبق قانون جمعیت بالای ۳ نفر اجتماع محسوب می‌شود لذا در صورتی که گروهی از جمعیت قابل توجه تقاضای تجمع داشته باشند، یک نفر به عنوان نماینده مردم می‌تواند نسبت به اعلام برگزاری تجمع اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بنابراین اعلام برگزاری محدود به احزاب، اصناف یا تشکل‌ها نیست.

وی در خصوص جزئیات مصوبه دولت درباره تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات با تاکید بر اینکه تجمعات نباید به راهپیمایی ختم نشود، مشکلی ندارد نیز گفت: بر اساس مفاد قانون اساسی مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برای اجرا توسط دولت مقننه برسد، در مورد مجوز برگزاری تجمعات نیز اعلام برگزاری به وزارت کشور و اخذ تایید یا عدم تایید لازم است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: طبق قانون اساسی نیز برگزاری تجمعات و اجازه بیان اعتراضات مردمی بدون حمل سلاح یا خلاف موازین شرعی تاکید شده است. از این رو محدودیتی برای برگزاری این راهپیمایی‌ها و تجمعات نباید قائل شویم.