فاجعه ای دیگر از بی تدبیری مسئولین ؛ * اسنوا * تمام اجناس خود را احتکار کرد

حسن مقیمی

 

اسنوا شرکتی که شعار تبلیغاتی آنها با عملکرد شان بسیار متفاوت است .

 

اسنوا میگوید : ( روی ما حساب کنید ) اما در عمل آنچه که می بینیم چیز دیگری است و نه تنها نمی توان روی این برند حساب کرد بلکه حتی نباید در این اوضاع اقتصادی به آن امید بست.

بر اساس گزارشاتی که در اختیار سایت خبری نگام قرار گرفته است برند اسنوا ، دست به احتکار اجناس خود زده است و پشت ملت را خالی نموده است.

تنها هدف آنها سودجویی بیشتر در آینده است.

وقتی آقای خامنه ای بدون کوچکترین توجه ای با آغاز سال نو ، شعار جدیدی  را سرلوحه قرار می دهد باعث میشود که در سال حمایت از تولید ملی و صرفنظر از تبلیغات گسترده پیرامون این شعار ، برندهایی همچون اسنوا دست به احتکار اجناس خود بزنند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما