با اوضاع خراب اقتصادی ایران ،از اسد و نصرالله چه خبر؟ / میثم بازیاری

حال و روز اقتصاد و کشور خراب تر از آن‌ است که بشود انکارش کرد.
هر روز موج جدید گرانی دارد مردم و کشور را غرق میکند.
طوفانی از تورم و گرانی و بیکاری و رکود اقتصادی کل کشور را فرا گرفته است.
تحریم ها در حال بازگشت کامل هستند.
رمقی برای مردم نمانده.
فریاد اعتراضشان دارد در گلو خفه میشود.
هیچ کس پاسخگوی مشکلات کشور نیست.
کاسبان تحریم سرمست از این شرایط دارند خونِ مردم را چونان کنه، میمکند و از افزایش بی رویه ی دارایی ها و ثروت های حرامشان به پایکوبی مشغولند‌.
اما در لبنان و سوریه ای که نظام ایران دارد با ثروت های ملی ایرانیان آنان را اداره میکند ، با وجود چندین سال جنگ همه چیز آرام است.
تورم و گرانی و بی پولی در این کشورها جایی ندارد.
اسد و نصرالله به لطف حمایت همه جانبه رهبر ایران و سپاه و دلواپسان و کاسبانِ تحریم ، حال و بالشان خوب است.
مردمشان امنیت روانی دارند.
فقر و گرسنگی و بیکاری و تورم در آنجاها سایه شومش را بر سر مردم نیانداخته است.
آنان به لطف راس نظام در آرامشند.
مردم ما دارند خونِ دل میخورند و بار سنگینِ اداره ی دو کشوری که مردمانشان به خون ایرانیان تشنه اند را به دوش میکشند.
اسد و نصرالله هم دارند به بدبختی ما میخندند…
خنده ای شیطانی درست شبیه پدرخوانده اشان ..