پیروزی دموکراسی در ترکیه مرهون ثبات رای ملت ‌ترکیه است

 

راه سبز امید

 

اردوغان با برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک ‌ و قابل قبول مطابق با معیارها و استانداردهای جهانی تحت نظارت احزاب اپوزیسیون و ناظران بین المللی به یک موفقیت بزرگ دیگر دست یافت.

اکثریت ملت ترکیه با ایستادن در پشت اردوغان نشان دادند که به او و سیاستهای حزبش اعتماد دارند

و آن را در جهت منافع ملی خود ارزیابی می کنند.

این در حالی است که آزمون دموکراسی در ایران در حال شکست است

و دولت منتخب اکثریت ملت تحت فشار شدید نظامیان زیاده خواه و در معرض کودتای خزنده آنان است

و روزهای سختی را می گذراند. 

ملت ترکیه نه تنها در پای صندوق های رای در انتخاب های پی در پی از اردوغان حمایت کردند

بلکه در هنگام کودتای دو سال پیش نظامیان هم محکم در پشت دولت منتخب خود ایستادند

و توطئه کودتا را خنثی و در نطفه خفه کردند. 

ملت ترکیه بخاطر ثبات رای شان در آزمون دموکراسی موفق شدند.

اما ملت ما چه خواهند کرد؟ 

در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای مسلمان خاورمیانه که دموکراسی نهادینه نیست

و نهالی ضعیف و نورس است،

دموکراسی تنها با آمدن پای صندوق رای و انداختن رای خود در ان محقق نمی شود

و گاهی به تلاش و حرکتی بیشتر از ان نیازمند است.

گاهی باید پای رای خود ایستاد

و دولت بر آمده از رای ملت را در برابر مخالفان دموکراسی حمایت کرد

و علاوه برای رای جان هم داد

و نهال دمکراسی را با خون خود آبیاری کرد. 

به حکم تجارب تاریخی ملت ما تا کنون ثابت کرده که

از ثبات رای برخوردار نیست

و زود خسته می شود

و جا خالی می دهد

و در مواقع لزوم پای رایش نمی ایستد

و به هنگام سختی ها و فشارها پشت دولت منتخبش را خالی می کند

و راه دشوار آزادی و دموکراسی را نیمه کاره رها می کند

و به گذشته رجعت می کند.

ملت ما با امیر کبیر و در زمان مشروطه چنین کردند

با دولت مصدق و شاه هم چنین کردند

با بازرگان و بنی صدر و خاتمی و هاشمی هم چنین کردند.

آیا با دولت روحانی هم چنین خواهند کرد

و پشت او را در برابر کودتای خزنده نظامیان خالی خواهند کرد؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما