بازی با آتش دلواپسان

 

میثم بازیاری

 

شروع اعتراضات دی ماه ۹۶ توسط دلواپسان و کاسبان تحریم از مشهد شروع شد.

هدف سقوط دولت روحانی بود.

پروژه ای که قرار بود نهایتا یک ماهه به نتیجه برسد.

اما مردمی که اسیر فقر و بیکاری و گرانی و تورم بودند معادلات دلواتپسان را به هم ریختند.

اعتراضات به شهرهای کوچک و بزرگ کشیده شد.

اما روی سخن مردم فقط دولت روحانی نبود.

مردم اصل نظام را مسبب این همه بدبختی میدانستند.

دلواپسان اما صدای مردم را نشنیدند و نادیده گرفتند.

کاسبان تحریم برای بازگشت تحریم ها هر کاری میتوانستند انجام دادند.

امروز تحریم ها در حال بازگشتند.

چرخه اقتصاد به کلی از رونق افتاده

تورم و گرانی و فقر و فساد و فحشا که ماحصل عملکرد ۳۰ ساله دلواپسان و کاسبان تحریم میباشد ، جامعه را به مرز انفجار و فروپاشی کشانده

به نظر می آید نظام در آستانه سقوط کامل قرار دارد

آتشی که دلواپسان روشن کردند دامن تمام جامعه را فرا گرفته

دلواپسان با بازی با آتشی که خود افروخته اند کشور را به پرتگاه خواهند انداخت.

خشک و تر با هم خواهد سوخت…

همه داریم میسوزیم. ف

رقی نمیکند برانداز باشیم یا اصولگرا یا اصلاح طلب.

ایران در حال خاکستر شدن است

و هیچ امیدی به فردا نیست….

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما