نظامیان آمریکایی را مسخره کردیم خودمان دچارش شدیم ، مدافعان حرم اسیر افسردگی و مشکلات روحی روانی

 

مهرداد شاکری

 

یادم نمی رود نزدیک به دودهه است که معمولا در اخبار صدا و سیمای میلی از افسردگی نظامیان امریکایی حاضر در خاورمیانه پس از بازگشت به کشورشان گفتند و شنیدیم.

افسردگی و مشکلات روحی و روانی نظامیان آمریکایی را به دوش جنایت هایی که در عراق و افغانستان مرتکب شده اند انداختند.

حال پس از ۷ سال حضور نظامی سپاه در سوریه و به خاک و خون کشیده شدن مدافعان حرم وابسته به سپاه ،

اخباری تاسف برانگیز و قابل تامل از نظامیان بازگشته از جنگ در سوریه به گوش میرسد.

نظامیانی که دچار مشکلات عدیده روحی و روانی شده اند.

تعادل اخلاقیشان را از دست داده اند.

دیگر آن آدم سابق نیستند.

عده ای از آن ها حتی نسبت به دین و مذهب هم دچار تردید شده اند.

نظامیانی که به شوق بهشت و لقای خدا به جنگ در سوریه اعزام میشدند

اینک دارند در جهنمی از بحران های روحی و روانی و میسوزند و خاکستر میشوند.

آنان نمیدانند در کدام جبهه جنگیده اند.

جبهه حق بر علیه باطل یا بر عکس.

بیماری های روحی و روانی دارد در بین مدافعان حرم بیداد میکند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما