عکس طنز روز : نامه محمود احمدی نژاد به ترامپ و پاسخ او که در تصویر کاملا مشهود است .* شرح در متن * / محمد طحانی

محمود احمدی‌نژاد بازهم برای ترامپ نامه نوشت:
وی در آخر این نامه نوشت:به زودی شرایط به نفع ملت تغییر خواهد کرد😂

👈و جواب ترامپ رو هم داخل تصویر مشاهده می‌کنید

 

عکس طنز روز : نامه محمود احمدی نژاد به ترامپ و پاسخ او که در تصویر کاملا مشهود است .

 

کاری از : محمد طحانی