شرایط بحرانی در کشور،هر لحظه امکان اعلام حکومت نظامی

 

میثم بازیاری

 

اگر تا همین چند روز قبل دلواپسان می توانستند اعتراضات مدنی مردم را

بر علیه گرانی و فقر و تورم و بیکاری

به بخش کوچکی از جامعه ربط دهند

و اعتراضات و اعتصابات را اندک و صنفی قلمداد نمایند اما ،

با خیزش روز گذشته اصناف و بازاریان در شهرهای بزرگ کشور و پیوستن مردم به جمعیت معترض ،

این اعتصابات و اعتراضات وارد مرحله جدیدی شده است

مرحله ای که همه آهاد مردم نسبت به وضع موجود ناراضی اند

و خواهان تغییر شرایط موجود داخلی و خارجی کشور میباشند.

البته نباید این نکته را نادیده گرفت که سپاه میخواهد از این شرایط به نفع خود استفاده نماید.

و شاید هم در شعله ورتر کردن اعتراض ها هم سپاه و هم حزب موتلفه که در بازار نفوذ دارد نقش عمده ای داشته باشند

کما این که در زمان جنگ هم موتلفه با تحریک بازاری ها بارها دولت میرحسین موسوی را تحت فشار قرار داد

دولت روحانی نتوانست پاسخگوی خواست مردم باشد.

دولتی که به نظر می آید قافیه را به رقیب خود باخته است.

استمرار وضعیت کنونی میتواند در نهایت به کودتای نرم نظامی بر علیه دولت روحانی تبدیل شود.

شرایط بحرانی ست.

دولت روحانی قادر به کنترل امور نمیباشد.

جامعه در حالت انفجار قرار دارد.

مردم برای بهبود شرایط از بذل جان نیز دریغ نخواهند کرد.

بر خلاف تصور عموم شرایط به نفع سپاه در حال تغییر است.

کشور در آستانه اعلام حکومت نظامی از طرف سپاه و راس نظام قرار دارد.

اید برای تغییر این شرایط همه با هم متحد شویم.

اما اتحاد مردم میتواند راه گشای وضع موجود باشد.

مردم باید خودشان به داد خودشان برسند.

نه به دولت روحانی دیگر امیدی است نه به سپاه و دلواپسان تندرو.

تنها راه نجات تحقق خواست همه مردم میباشد.

باید کاری کرد تا هنوز زمان باقی ست.

شاید فردا دیر باشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما