اسراییل حمله میکند ما شعار می دهیم

 

میثم بازیاری

 

این روزها فرماندهان ارشد سپاه و مسولان نظام برای مردم از قدرت بازدارندگی ایران افسانه سرایی ها می کنند.

از دیدگاه آنان ما دست بالاتر را در منطقه نسبت به اسراییل دارا هستیم.

از دیدگاه آنها اسرائیل در بیم و هراس از حملات نظامی سپاه خواب و خوراک ندارد.

مرگ بر اسرائیل میگویند و برای نابودی اسرائیل روزشماری می کنند.

تکبیر گویان از هراس نیروهای اسرائیل از رزمندگان سپاه اسلام میگویند.

اما واقعیت چیز دیگری است

اشراف اطلاعاتی عملیاتی ارتش اسرائیل به تحرکات نظامی سپاه در سوریه حیرت آور است.

موشک های اسرائیل همه بخش های عملیاتی سپاه در سوریه را زمین گیر کرده

کافی است سپاه بخواهد دست به تحرکی جدید بزند.

قبل از شروع هر تحرکی این موشک های اسرائیل است که ادوات سپاه را در ثانیه ای به تلی از خاکستر بدل می کند.

نیروهای سپاه در سوریه که نفر به نفر دارند قربانی زیاده گویی های فرماندهان و بزرگان خود میشوند

و چون برگ های پاییزی فرو میریزند.

ما هم دلمان را به شعارهای سپاه و نظام خوش کرده ایم

که اسرائیل هیچ غلطی نمیتواند بکند.

داریم تحقیر میشویم

و دست از زیاده گویی بر نمیداریم.

باید به سرداران سپاه گفت:

لطفا ساکت شوید

و جوانانمان را به قربانگاه نبرید…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما