خامنه ای و لاریجانی پا جای پای خلخالی گذاشتند ؛ از تابستان ۶۷ تا تابستان ۹۷

 

مهرداد شاکری

 

صحبت های روز گذشته سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفاع از اعدام محمد ثلاث و تعریف و تمجید از قوه قضاییه در نوع خود قابل تامل میباشد.

خامنه ای با اعلام رضایت از قوه فاسد قضاییه دست این قوه را برای اعدام های فله ای باز گذاشت.

آملی لاریجانی هم با تهدید معترضان به وضعیت نابسامان کشور به اعدام و حبس ابد دست قضات را برای سرکوب معترضان باز گذاشت.

به نظر می آید اعدام های تابستان ۶۷ پس از گذشت سی سال

و اینبار در تابستان ۹۷ در حال تکرار است

و فجایع و جنایات زیادی با هماهنگی خامنه ای و لاریجانی در حال انجام میباشد.

خامنه ای و لاریجانی اینبار در قامت خلخالی به جنگ مردم خواهند رفت.

خون های بیگناه زیادی به اسم دفاع از ایران و اسلام بر زمین ریخته خواهد شد.

ایران دوباره مملو از گورهای بی نام و نشان خواهد شد.

تاریکی بزرگی در راه است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما