آیا تئوری تمامیت خواهان و اقتدارگرایان برای به زانو در آوردن دولت روحانی به ثمر نشسته است؟ / عباس بروجردی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – آقای روحانی با صحبتهای روز چهارشنبه پیغامی از خود صادر کردند که در حقیقت غیرت و شجاعت ایرانی را دارند فراخوان می دهند به مردم ایران که در برابر تهاجمات آمریکاییها صف واحدی بشوند و بایستند و منتقدان را دارند دعوت می کنند به همدلی و با تواضع می گویند من دست شما را می بوسم من حتی منتقدینی را که به من فحش دادند و به من ناسزا گفتند من میگذرم و در حقیقت باید بگوییم صدای اعتراض مردم را به موقع می شنود اما یک واقعیتی رو باید بپذیریم و آن واقعیت این است که شرایط عمومی و روانی کشور متاسفانه شرایط خوبی نیست  یعنی اعتماد مردم به امثال آقای روحانی خیلی کم شده و جریانهای منتقد آقای روحانی با احساس این شرایط را به وجود نیاورده اند و خیلی مدبرانه و خیلی عمیق و دقیق برنامه ریزی کرده اند که آقای روحانی را به اینجا برسانند که بیش از گذشته در برابر آنها تواضع به خرج دهد.

تواضعی که آقای روحانی در برابر مهاجمین و کسانی که کشور را به این روز و این شرایط رسانده اند میتوانست یکسال قبل با عزت و با اقتدار و با پشتوانه رای ۲۴ میلیونی که از مردم گرفت آن جریانات تمامی خواه و مهاجمین به برجام را که تا همین لحضه هم دارند به برجامی می تازند به استناد به رای مردم سر جای خودشان بنشاند و بگوید حد و حدود خودتان را رعایت کنید متاسفانه آقای روحانی در آن شرایط یک مقدار دچار وادادگی شدند و احساس امنیت خاطر کردند که حالا رای مردم را گرفته ام و شرایط، شرایطی است که می تواند به استناد رای مردم و اردوگاه حامیان خودش که اعتدالیون و اصلاح طلبان هستند یک مقداری با کوتاه آمدن، مدارا کردن جریان تمامیت  خواه حاشیه رفته را دلجوئی کند و آنها را با خود همراه کند.

غافل از اینکه آنها بدینصورت فکر نمی کنند و نخواهند کرد و در حمله به برجام و در شکست دولت روحانی کمتر از آقای ترامپ عمل نخواهند کرد و کاری می کنند که دولت آقای روحانی را وادار به عقب نشینی کنند.

ملت ایران در ادوار مختلف تاریخ در برابر مهاجمان با همین حربه و با همین ابزار مقاومت کردند و خودشان را حفظ کردند و مهاجمان را برگردانده اند.

آقای روحانی شما از منتقدان و مخالفان به وحدت دعوت به عمل آورده اید در صورتی که آنها تا آخرین لحظه دارند روی تئوری عبور از روحانی را مطرح می کنند و استیضاح روحانی را مطرح می کنند و دارند باج خواهی می کنند از دولت آقای روحانی در حقیقت به نظر می رسد آقای روحانی نمایندگی ندارد از طرف ملت ایران که در برابر فشارهای خارجی سرفرود بیاورد و از طریق رای دهندگان به خودش و از طرف جریانهای وطن خواه، آزادی خواه،اصلاح طلبان و توسعه خواه کشور این اجازه را ندارد که در برابر تمامیت خواهی یک عده منفعت طلب که همین چند روز پیش وزیر ارتباطات شما اعلام کرد که دارند خون ملت را میمکند در برابر این تمامیت خواهی ها سر تسلیم فرود بیاورید و سرمایه، حریت، آزادی، نشاط، مردم سالاری و قانونمداری مردم را که به امانت به دست شما سپرده شده به بهانه مماشات به بهانه همراهی و همدلی با جریانهای داخلی تسلیم آن جریان تمامیت خواه بکنید.

آقای روحانی شما با این متدی که دارید پیش می روید دچار استیصال خواهید شد.

یعنی فشارهای بین المللی کم نخواهد شد و فشارهای ایران از داخل هم کم نخواهد شد همین چند روز پیش بود که آقای رحیم صفوی اعلام کردند که دولت نمیگذارد ما به خودرو سازی ورود کنیم چون مافیای مالی که در آن مجموعه هست را باز میخواهند به دست خودشان بگیرند که برای امیال و اهداف خاص خودشان را دنبال کنند و اتاق فکری که در برابر دولت و اراده ملت شکل دادن که می خواهند اراده ملت رو مبنی بر پرسشگری و مقاومت، آزادی خواهی، توسعه طلبی  و حقوق شهروندی و دانستن حق خودشان و نظارت بر دولت و حاکمیت را بشکنند و می خواهند کاری کنند که مردم از این حقوق کوتاه بیایند و بگویند شرایط بحرانی است و ما دست بر میداریم، درست است که شرایط بحرانی است و یکی از جریان هائی که این شرایط را درست کرده همان جریان تمامیت خواهی است که دولت را دارد به زانو در می آورد و جای  تعجب داره از آقای روحانی که باز دارد در برابر آنها کوتاه می آید و می گوید بیائید با هم سازش کنیم و بریم با آمریکا بجنگیم.

در صورتی که آنها کنار آقای روحانی نخواهند ایستاد و کنار مردمی هم که به روحانی رای داده اند هم نخواهند ایستاد

و آنها تمام تلاششان این است که برگردند به ارکان قدرت و همانطور که خود آقای روحانی اشاره کردند آنها می خواهند هم ثروت و هم قدرت با اسلحه را داشته باشند و اگر اینها را با هم داشته باشند کاری هم به آقای روحانی ندارند.