یاسر هاشمی: روحانی با تمام زحمات و خدماتی که داشته مرد بحران نیست ، کشور نیاز به مدیر بحران دارد جای “مرد بحران ها” خالیست ، باید از مردم خواست در بحران نظام را کمک کنند

 

نگام ، سیاسی _ یاسر هاشمی رفسنجانی می گوید، آقای روحانی با تمام زحمات و خدماتی که برای کشور داشته ، مرد بحران نیست. فرزند آیت الله هاشمی با تاکید بر اینکه “امروز کشور به یک مدیر بحران نیاز دارد”، گفت: جای مرد بحرانها واقعا خالی است.

یاسر هاشمی رفسنجانی می گوید، آقای روحانی با تمام زحمات و خدماتی که برای کشور داشته ، مرد بحران نیست. فرزند آیت الله هاشمی با تاکید بر اینکه “امروز کشور به یک مدیر بحران نیاز دارد”، گفت: جای مرد بحرانها واقعا خالی است.

یاسر هاشمی با بیان این مطلب که “از بعد از تصمیم ترامپ یک مدیریت بحران که توان پیش بینی دقیقی از اینده داشته باشد لازم است ” ، گفت: آقای روحانی با تمام زحمات و خدماتی که برای کشور داشته ، مرد بحران نیست

وی در پایان تاکید کرد: فعلا باید از مردم خواست در بحران نظام را کمک کنند.