ماموریت ویژه سپاه به سازمان اطلاعات سپاه

 

مهرداد شاکری

 

با تشدید بحران های داخلی و نارضایتی عمومی مردم از عملکرد حاکمان

و افزوده شدن به تعداد مخالفان داخلی

فرماندهان ارشد سپاه طی دستوری از سازمان اطلاعات سپاه خواسته اند که

با بهره گیری از تمام امکانات فنی و نرم افزاری

نسبت به شنود گسترده در حوزه ارتباطات و فضای مجازی مردم در اسرع وقت اقدام نماید.

طی این دستور از ساس خواسته شده

نسبت به شنود ارتباطات مسولین دولتی و نظامی ارتش تلاش بیشتری صورت گیرد.

در همین رابطه یکی از فرماندهان ارشد سپاه مسئول ویژه پیگیری این مهم شده است.

لازم به ذکر است که طی این دستور از ساس خواسته شده

نسبت به تجهیز عناصر مورد اعتماد خود به وسایل شنود در بدنه سپاه اقدام نماید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما