مفاد طرح محرمانه و خطرناک سپاه به رهبری ؛ افزایش ماجراجویی و جنگ نیابتی در منطقه و جهان

 

مهرداد شاکری

 

با قطعی شدن خبر تحریم فروش نفت ایران در ۱۳ آبان ماه ۹۷

و شرایط سخت و بغرنج کشور و نارضایتی شدید مردم از ادامه وضعیت موجود

و ناتوانی ایران در مقابله با تحریم های امریکا ،

بیت رهبری درمانده و مستاصل در حال مرور طرح بسیار خطرناکی می باشند.

بیت رهبری و سپاه میخواهند دست به یک بازی خطرناک و پیچیده بزنند.

عزم ترامپ برای سرنگونی جمهوری اسلامی راسخ است.

نفسهای حاکمان کشور به خاطر ۳۰ سال عملکرد غلط حکومت به رهبری آقای خامنه ای به شماره افتاده است.

سپاه و بیت رهبری می دانند که توان رویارویی مستقیم نظامی با آمریکا و اسرائیل را ندارند.

به همین خاطر سپاه از رهبری خواسته است که با طرح و پروژه خطرناک سپاه موافقت نماید.

در این طرح خطرناک سپاه خواهد کوشید

بوسیله عوامل وابسته به خود در اروپا و منطقه ی خاورمیانه

دست به یک سری بمب گذاری ها و عملیات تروریستی برعلیه منافع آمریکا و اسرائیل دست بزند.

سپاه برای این کار دست به دامان طالبان و القاعده و داعش و گروه های نوظهور تندرو اسلامگرا خواهد شد.

جنگ های نیابتی را افزایش خواهد داد.

سپاه قرار است با شناسایی گروه های تندرو اسلامگرا

که توانایی انجام عملیات های تروریستی در جهان را دارند

نسبت به تجهیز آنها به پول و سلاح تمام توان خود را به کار ببرد.

شاخه عملیاتی برون مرزی سپاه قدس ماموریت یافته

ظرف یک ماه نسبت به ارائه لیستی از گروه های مدنظر

و معرفی آن به بیت رهبری اقدامات لازم را به عمل بیاورد.

در روزهای آینده از این طرح محرمانه با شما بیشتر سخن خواهیم گفت.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما