از هبوط تا سقوط حاکمیت در قتل سید امامی و حمله به حریم منزل و همسر او

 

راه سبز امید

 

در روزهای گذشته خبرهای نگران کننده ای شنیده شد مبنی بر اینکه ماموران سازمان اطلاعات سپاه به زور وارد خانه مرحوم آقای سید امامی شده

و جعبه هایی را وارد خانه او کرده اند

و وقتی با فریاد اعتراض خانم ممبینی همسر آن مرحوم مواجه شده اند ،

گفته اند ما با اجازه دادستانی جهت ساخت فیلم هبوط وارد خانه شده ایم.

آخر بی قانونی و نقض حقوق بشر تا کجا؟

شوهر را بیگناه در زندان می کشند

یا برای رهایی از شکنجه وادار به خودکشی می کنند

و هزار تهمت نچسب به او می چسبانند

و همسر را مممنوع الخروج می کنند

و در خانه به گروگان می گیرند

و به زور وارد حریم خانه او می شوند.

این چه مملکتی است؟ قانون کجاست؟

شرع کجاست؟

حقوق شهروندی کیلویی چند؟

آقای روحانی من اگر بجای شما بودم یک لحظه هم تردید نمی کردم در استعفا از مقامم.

یا قدرت داری و بعنوان رئیس جمهور منتخب مردم و پاسدار قانون اساسی و مبتکر منشور حقوق شهروندی از حقوق شهروندانت دفاع می کنی

و یا عطای این مقام بی اختیار و بی خاصیت را به لقایش می بخشی و استعفا می دهی.

آقای رئیس جمهور نمی دانم دیگر برای چه منظوری در مقامت باقی مانده ای؟

کدام وعده محقق نشده ات را می خواهی محقق کنی؟

تا بحال از تو در برابر مخالفانت سخت دفاع می کردم

و می گفتم پای روحانی تا ۱۴۰۰ ایستاده ام .

اما امروز دیگر فرقی بین تو و آنها نمی بینم

و فکر می کنم که فریب و بازی خورده ام.

فیلمی که سناریو نویسش اطلاعات سپاه باشد معلوم است که محتوایش چیست؟

می خواهند ثابت کنند سید امامی جاسوس بوده تا واقعیت با توهماتشان جور در بیاید.

آقای رییس جمهور فیلم هبوط بیش از هر چیز نشان دهنده آن است که نظام به لحاظ اخلاقی سقوط کرده.

نظامی که پاسدار حقوق شهروندانش نباشد راهی به جز سقوط ندارد

و شما با کور کردن آخرین روزنه های امید مردم نقشی به سزا در زمینه سازی برای این هبوط تاریخی ایفا کرده اید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما