یارانه حج تصمیمی نادرست و در تعارض با شرع و مصالح ملی

 

یدالله اسلامی

 

این روزها خبر از این می رسد که برای سفر حج ارز ۳۹۰۰ تومانی درنظر گرفته شده است .

در نگاه نخست این خبر امری ساده می نماید

ولی آن چه اسباب نگرانی و شگفتی می شود این است که این تصمیم برچه پایه واساسی گرفته شده ست ؟

کدام درک درست اقتصادی ومصلحت ملی دراین تصمیم اثر داشته است ؟

اگر یک جا باشد که باید حتما ارز به نرخ بازار آزاد آزاد داده شود آن سفر حج است که مبنای آن استطاعت مالی است

در دیدگاه های شرعی هیچ گاه توصیه ای ندیده ایم که به کسی برای رفتن به حج کمک مالی شود

بلکه مبنا همیشه این بوده است که پایه سفر حج استطاعت مالی است

و کسی که از نظر مالی دچار مشکل نیست و امکان حل سایر مشکلات زندگی و تامین مایحتاج را به مدت یک سال دارد حج بر او واجب می شود .

در حالی که انبوه نیازهای کشور برآورده نشده است

دادن ارز با قیمت ۳۹۰۰ تومان برخلاف مصالح ملی است

و شاید با آموزه های شرعی نیز همخوانی نداشته باشد

هیچ گاه نشنیده ایم که از بیت المال مسلمین و یا به عبارت روشن تر از جیب سایر مردم امکان سفر حج برای کسی و یا گروهی فراهم شود .

از هر جهت و نظر این تصمیم مبنای درستی نداشته

و بایستی با توجه به مصالح ملی و مشکلات مالی کشور و تنگناهای ارزی گسترده ای که برای کشور رقم خورده است

و نیازها و اولویت هایی که وجود دارد این تصمیم نادرست لغو شود . 

دادن یارانه برای سفر حج به هیچ وجه پسندیده وقابل پذیرش نیست .

بلکه در شرایط کنونی بهتر آن است که توصیه به کاستن از راهیان حج وتوصیه به تاخیر انداختن این سفر باشد . 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما