حل مساله در گرو عزم ملی/ داود سلیمانی

در مورد بررسی وضعیت کنونی کشور و بدنبال افزایش قیمت ارز و طلا و فشار بر مردم و مطالبه ی آن ها برای حل مساله باید عرض کنم که این کار چندان ساده نیست، بنابراین نمی‌توانیم با همین سبک و سیاق کنونی به راه حل برسیم. این بحران نتیجه ی سبک و سیاق تدبیر امور در گذشته است. بنابراین شما نباید انتظار داشته باشید که ما با همان روشی که در گذشته پیش گرفته شده و دیگران رفته اند به نتیجه برسیم. پس نمیتوان چندان به این راه حل ها اطمینان کرد. مقطع ،دوره ی حساسی است برای همه مان ؛ باید متوجه باشیم که عده ای از این وضعیت و آب گل‌آلود می‌خواهند ماهی بگیرند و ما نباید اجازه بدهیم که کسی بتواند به جای حل مسئله، موج سواری کند، یا به تسویه حساب های گروهی و جناحی خود بپردازد. اینجا مساله و مشکل ملی است، باید بیشتر حول محور وحدت و انسجام ملی برای یک تصمیم قاطع و گره گشا ،در برابر نابسامانی ها در حوزه اقتصاد و سیاست باشیم .برخی از این جریانات می‌خواهند سوء استفاده کنند و در صدد جنگ و دعوا و تسویه حساب های گذشته هستند. ما نباید اسیر این آدرس غلط دادن ها بشویم. آنها فرصت را سلب می کنند. جنگ روانی و فشار های متعددی در داخل و خارج وجود دارد که بجای حل مشکل به بحران دامن زده شود. ما برای حل مساله نیاز به یک روحیه و اراده جمعی داریم و این اراده جمعی باید حول محور منافع ملی و حقوق مردم باشد. ان چیزی که این روزها ما می‌بینیم این است که مردم دچار لطمه و آسیب شده اند. اقشار کم درآمد در چند ماه آینده مشکلات بیشتری گریبانگیر آنها خواهد شد. بنابراین باید کاری کرد که به جای دامن زدن به اختلافات بین دولت و مردم و یا نهادهای انتصابی با انتخابی، یک وحدت و هماهنگی برای حل مشکل مردم و حل معضلاتی که هست بوجود بیاد تا مردم بیشتر لطمه نخورند.این راهکار ها را هم می‌توان با یک بسیج ملی تحت مدیریت حاکمیت واحد، با دعوت از دانشگاهیان و اقتصاددانان و جامعه شناسان و دعوت از مدیران و کارشناسان اجرایی، در یک مجمع و شورای تخصصی انجام داد . باید از کارشناسی و تخصص و تجربه آن ها استفاده کرد و راه حل عملی پیش پای مردم و دولت گذارد. قطعاً مردم اگر ببینند عزم و اراده و هماهنگی و صداقت در این راه وجود دارد ، در این شرایط کمک هم خواهند کرد . ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه ، رئیس مجلس، مجموعه دستگاه رهبری کشور ، همه ی این‌ها باید منسجم در این قصه وارد بشوند و اجازه ندهند که بحران‌ها بر ما سوار بشود و مردم بیش از پیش لطمه ببیند. راه کار و کلید برون رفت عزم ملی و دولت واحد است.