چرا اقتدارگرایان و دلواپسان زمانی از روحانی حمایت می کنند که مردم از او ناراضی شده اند ؟!

امیر عطایی

روحانی وعده داده بود که دست وزیر جوان روی دکمه فیلتر تلگرام نرود
اما تلگرام فیلتر شد،
قول گشایش در حصر داده بود
و محصورین هنوز در حصرند
و قوه قضاییه همچنان به برخورد سختگیرانه با منتقدان و سرکوب آنها مشغول است.
حجاب اجباری، اجباری تر شده و گشت ارشاد فراگیرتر.
آزادی محدود بیان، محدودتر
و البته بیکاری و گرانی افسار بریده اند
با همه اینها، او تا چند ماه پیش به آنچه موفقیت‌های دولتش در سیاست خارجی(برجام) و اقتصاد می‌دانست، می‌بالید
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت و حتی تشدید تحریمها، اقتصاد ضعیف و شکننده تقریباً نابود شده
و آنچه مانده، دولتی به لحاظ اقتصادی ورشکسته است
در چنین شرایطی و در اوج عصبیت و نارضایتی مردم از دولت روحانی،
شاهد حمایت تمام قد آقای خامنه ای و اصولگرایان و دلواپسان و البته سپاهیان از دولت و شخص حسن روحانی هستیم

چرا این گروه دقیقاً باید خلاف رای و نظر مردم حرکت کنند؟!

نگام ؛ ناگفته های ایران ما