سال ۹۲ ، ساخت فازاول بزرگترین آب شیرین کن کشور در بندرعباس باهزینه ی ۲۷۰۰ میلیارد تومان؛ حکومت و ایادیش بدانند که ملت آگاهند و شعور محاسبات صحیح را دارند+سند

حسن مقیمی

سال ۹۲ ، ساخت فازاول بزرگترین آب شیرین کن کشور در بندرعباس باهزینه ی ۲۷۰۰ میلیارد تومن جهت شیرین سازی ۱۴۰ هزار متر مکعب آب آغاز شد.


از این پروژه طبق بیانات استاندار بندرعباس درسال ۹۶ ،پروژه ی شیرین سازی نه ۱۴۰ هزار متر مکعبی،بلکه ۱۰۰هزار متر مکعبی یاد شد که باز هم بنا به گفته ی ایشان در همان سال، امیدوارند تا پایان سال ۹۷ تازه فاز اول پروژه ی شیرین سازی ۱۰۰ هزار متر مکعبی با ظرفیت تنها ۲۰ هزار متر مکعب به بهره برداری برسد.
حال با نادیده گرفتن:
– زمان ۲ ساله اتمام پروژه ی ۱۴۰ هزار مترمکعبی و تبدیل آن به ۶ سال آنهم با کاهش ظرفیت ۱۴۰ هزار به ۱۰۰هزار متر مکعب و افتتاح تازه فاز اول آن بعد از ۶ سال با ظرفیت تنها ۲۰ هزار متر مکعب ،که تماما نشان از نبود بودجه ی کافی است ( البته در کنار ضعف مدیریتی ، که به ظن بنده در صورت تامین مالی درست این ضعف قابل جبران است).

و با محاسبه ی همان مبلغ هزینه ی ساخت آبشیرین کن ۱۴۰ هزار متر مکعبی ، ببینیم با ۱۶ میلیون دلار طی ۶ سال و لحاظ متوسط ۵۰۰۰ تومان برای هر دلار چند پروژه ی آب شیرین کن میشد برای مملکت ساخت تا الان شاهد جنگ آب در کشور نباشیم.
با توضیح این مطلب که کشورهای عربی حوزه ی خلیج بخصوص امارات و عربستان درحال حاضر۷۰ درصد نیاز به آب شیرین خود را که معادل بیش از ۵میلیارد متر مکعب آب دریا است را از این طریق تامین میکنند.
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰×۵,۰۰۰=۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰÷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰=۲۹.۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶
۲۹ پروژه ی آب شیرین کن ۱۴۰ هزار متر مکعبی.
که این میزان آب شیرین کن در مجموع معادل ۴ میلیون متر مکعب آب شیرین میتوان بهره برداری کرد .
۲۹×۱۴۰,۰۰۰=۴,۰۶۰,۰۰۰

به تازگی استاندار بوشهر در رابطه با راهکار حل بحران آب بوشهر گفته است که ایجاد ۴۵ هزار مترمکعب آب شیرین کن برای حل بخشی از مشکل آب بوشهر نیاز است که این مسأله ۲۳۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد.

با یه حساب سرانگشتی ؛
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰×۵,۰۰۰=۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰÷۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰=۳۴۷.۸۲۶۰۸۶۹۵۶۵
با مبلغ ۱۶ میلیارد دلار میتوان ۳۴۷ آب شیرین کن ۴۵ هزار متر مکعبی در کشور ساخت که استان بوشهر تنها نیاز به یک عدد از آنها را دارد.
به امید تفکر و آنالیز درست مسئولین.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما