رخنه امنیتی در مراتب بالای تصمیم گیری نظام

 

علیرضا افشار

 

در دانشکده های نظامی و امنیتی بخش هایی تحت عنوان دروس ضدجاسوسی تدریس میشود

که یکی از مهمترین آنها “کشف رخنه” است …

مهمترین امر در کشف رخنه  اصلی است بنام “انتفاع دشمن” …

یعنی وقتی تشکیلات مرتکب اعمالی میشود که نفع نهایی آن نصیب دشمن شده ،

قطعا در ارکان تصمیم گیری و فرماندهی آن تشکیلات رخنه امنیتی صورت گرفته …

تیراندازی به مردم تشنه و معترض خرمشهر ،

مصداق بارز رخنه امنیتی اسرائیل وسعودی در مراتب بالای تصمیم گیری نظام است …

کاش یکی فریاد بزند :

ای علمای اعلام ،

ای ملت ایران ،

ای نظامیان شریف ،

من اعلام خطر میکنم …

قبلا هم شاهد این رخنه تا سطح رئیس میز اسرائیل

هم در وزارت اطلاعات

و هم در اطلاعات سپاه

و هم مشاوران رده های ارشد سپاه و مسئولان عالی رتبه کشور بوده ایم.

همه این ها بینات و آیات محکمی است برای آنان که هنوز ایمان نیاورده اند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما