توافق پشت پرده سپاه با حشدالشعبی برای سرکوب معترضان در جنوب ایران

 

مهرداد شاکری

 

تجربه سرکوب معترضان بوسیله نیروهای غیرایرانی در سال ۸۸  گویی به مذاق سپاه پاسداران خوش آمده

سپاه نیک می داند که سرکوب مردم بدست نیروهای انتظامی ایران در دراز مدت جواب نخواهد داد

و با سرپیچی از دستور نیروهای نظامی و انتظامی ایرانی همراه خواهد بود.

جز عده کمی مزدور مواجب بگیر

که اقلیتی اندک را در بدنه نیروهای نظامی ایران شامل میشود

هیچ سرباز و درجه دار ایرانی حاضر نخواهد شد به روی هموطن خود اسلحه بکشد

و آنان را به خاک و خون بکشد.

از همین روی در یک توافق محرمانه

که مابین سپاه و نیروهای حشدالشعبی در عراق شکل گرفته است ،

حشدالشعبی وظیفه سرکوب معترضان ایرانی در شهرهای جنوب کشور را به عهده خواهد گرفت.

این نیروها قرار است در پوشش معترضان

و با توجه به عرب زبان بونشان

با نفوذ در بین حلقه های معترضان

اعتراضات را به سمت کشتار و خشونت سوق داده

و با یک برنامه ریزی عجیب اطلاعاتی عملیاتی این کشتار را به گردن نیروهای مخالف با نظام ایران بیندازند.

نیمی از این نیروها هم با استقرار در پایگاه های خاص بسیج در شهرهای جنوبی به عنوان نیروی ضد شورش وارد عمل خواهند شد.

این استراتژی میتواند اعتراضات در ایران را به سمت شکل گیری یک فاجعه انسانی سوق بدهد.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما