ماست ها چگونه کیسه می شوند؟؟ / آذر منصوری

📌مختار السلطنه رییس اداره ی احتسابیه ( همان شهرداری خودمان ) تهران در دوران مظفرالدین شاه بود . می گویند که او فردی منضبط , سالم و سخت گیر بود و از هر زیاده خواهی و زور گویی در بازار به سختی جلوگیری می کرد. روزی به مختارالسلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده است. مختارالسلطنه دستور داد که کسی حق ندارد ماست را گران بفروشد.
چون چندی بدین منوال گذشت برای اطمینان خاطر با قیافه ی ناشناخته به یکی از دکان‌های لبنیات فروشی رفت و مقداری ماست خواست.

📌ماست فروش که او را نشناخته بود پرسید: چه جور ماستی می خواهی ؟ ماست معمولی یا ماست مختارالسلطنه ! مختارالسلطنه با حیرت و شگفتی از ترکیب و خاصیت این دو ماست پرسید. ماست فروش گفت: ماست معمولی همان است که از شیر می گیرند و بدون آب است و با قیمت دلخواه. اما ماست مختارالسلطنه همین طغار دوغ است که در جلوی دکان میبینید و یک ثلث ماست و باقی آب است و به نرخ مختار السلطنه می فروشیم و بدان نیز لقب دادیم. حال کدام می خواهی؟!

📌مختارالسلطنه دستور داد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کرده و بند تنبانش رامحکم بستند. سپس طغار دوغ را از بالا در دو لنگه شلوارش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش بستند.
سپس به او گفت: آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کردی از شلوارت خارج شود که دیگر جرات نکنی آب داخل ماست بکنی! چون سایر لبنیات فروش ها از این ماجرا با خبر شدند، فورا همگی ماست ها را کیسه کردند.

📌در روزگاری که نه قانون مبنای عمل حکمرانان بود و نه حکمرانان می توانستند ادعا کنند از احوال همه مردم اطلاع دارند، لابدامثال مختارالسلطنه ای باید باشند تا ناشناخته بین مردم بیایند و‌اگر لازم شد تنبان شلوارها را ببندند تا عده ای بدانند که اگر ماست ها را کیسه نکنند ،سرو کارشان با داروغه است .

📌اما در روزگار و ‌زمانه ما که همه راههای دسترسی به اطلاعات منابع مالی و اقتصادی کشور فراهم است و اعمال شفافیت ساز و کار خود را دارد و دستگاه دادگری ما بر اساس قانون جمهوری اسلامی و دادرسی عادلانه می تواند در مقابل کسانی که به اشکال مختلف و با نفوذ در دارالحکومه و رانت و فساد سیستمی و اختلاس ها به مانعی در برابر توسعه و پیشرفت کشور،تولید سرمایه ملی و شکاف حاکمیت-ملت تبدیل شده اند،کیسه کردن ماست ها نه تنها نیاز به مختارالسلطنه ها ندارد،بلکه به راحتی می توان با مدیریت منسجم در حوزه اقتصاد،اعمال شفافیت و پاسخگویی در همه مبادلات اقتصادی اعم از صادرات و‌ واردات و‌…و نیز دادرسی عادلانه و اراده ای دستگاه قضا که باید فارغ از وابستگی های رانتی و سیاسی و…عمل کند، کاری کرد تا هیچ ماست فروشی به خود اجازه ندهد که به جای ماست معمولی دوغ مختارالسلطنه تحویل مردم دهد.

📌در مقابل اگر سازو‌کار ملموس ومناسبی برای مقابله با فساد سیستمی و رانت در سطح کلان نزد مردم دیده نشود،طبیعی است که اعتراض ماست فروشان را نمی‌توان با روش های مختارالسلطنه ای خاموش کرد.
به خصوص که با گسترش شبکه های مجازی و فرصتی که برای گردش آزادانه اطلاعات فراهم شده است ،کسب اطلاعات برای آنانکه بخواهند،کار دشواری نیست.

📌راهی جز تن دادن به شفافیت و پاسخگویی و اعمال دادرسی عادلانه برای جلب اعتماد عمومی شهروندان و درمان دردهای مزمن اقتصاد ایران وجود ندارد.