حربه جدید دستگاه های امنیتی و قضایی ؛ معترضان بازداشتی عامل سازمان مجاهدین خلق هستند

 

مهرداد شاکری

 

در حالی که اعتراضات مردم نسبت به وضعیت نابسامان کشور با هدایت سپاه به سمت خشونت کشیده میشود

و معترضان در شهرهایی همچون خرمشهر به گلوله بسته میشوند

و به خاک و خون کشیده میشوند

اخباری از بازداشتهای اخیر معترضان در شهرهای مختلف کشور به گوش میرسد

این اخبار از پرونده سازی عظیم امنیتی بر علیه متهمان بازداشتی خبر می دهد

متهمانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی

با عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق

و با سوء استفاده از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری

از حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات اولیه محروم می باشند

سیستم های امنیتی و قضائی با این روش غلط ،  با دست خود به مجاهدین خلق کمک می کنند تا آنان از توانمندی خود در جذب افراد در داخل کشور تبلیغ کنند

در حالی که همگان می دانند این سازمان حتی کمترین حامی ممکن را هم در میان مردم ایران و معترضان اخیر هرگز ندارد.

پرونده این متهمان که تعدادشان به بیش از ۱۵۰نفر برآورد میشود

با فشارهای سپاه و بیت رهبری به عنوان پرونده های خاص امنیتی در حال پیگیری می باشد.

سیستم های امنیتی و قضائی  قصد دارند با استفاده از این گونه اتهامات واهی نسبت به اعدام این متهمان در اسرع وقت اقدام نماید.

ورود گروه های مدافع حقوق بشر و رساندن فریاد این معترضان میتواند از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری نماید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما