آفت دموکراسی

راه سبز امید

دموکراسی هر خوبی ای که داشته باشد یک بدی هم دارد

و آن اینکه رای اکثریت را حاکم می کند

اگرچه بد و شر و احمقانه و نامعقول باشد.

این یک آفت دموکراسی نمایندگی است.

که باید برای آن چاره ای اندیشید.

مثلا دموکراسی در آلمان نتیجه اش بر آمدن هیتلر و وقوع جنگ جهانی بود‌.

و دموکراسی در ایران نتیجه اش بر آمدن احمدی نژاد بود

که ایران را لااقل ۵۰ سال به عقب و به آستانه جنگ با دنیا برد.

هم چنین دموکراسی در آمریکا نتیجه اش برآمدن ترامپ دیوانه است

که با نقض معاهدات جهانی دنیا را به چالش کشیده

و با نقض برجام ملت ایران را به استانه جنگ و تحریم برده. 

در واقع آفت دموکراسی تبلیغات دروغین و عوام فریبانه دیکتاتورها و سرمایه داران یا همان پوپولیسم است

که رای مردم را به وسیله تبلیعات چنانکه خود می خواهد می سازد.

ما در اسلام بهجای دموکراسی نمایندگی ، دمکراسی شورایی داریم

و شورا یعنی مشورت کردن پیرامون یک موضوع

و رسیدن به بهترین نتیجه از طریق همفکری و استدلال و اقناع

و در نهایت برگزیدن برترین فکر و بهترین و معقولترین و کم هزینه ترین گزینه و روش حل مشکل.

در دوره پیامبر شورا به این معنی بوده و پارلمان نبوده.

چون کشور پیامبر یک شهر مدینه بیشتر نبوده.

اما در دموکراسی نمایندگی لزوما چنین چیزی محقق نمی شود

و رای اکثریت حاکم می شود حتی اگر غلط باشد.

اما اکنون در دنیای دیجیتال و عصر اینترنت با تبدیل جهان به یک دهکده جهانی،

موانع تحقق دموکراسی شورایی تا حد زیادی مرتفع و راه برای تحقق آن هموارتر شده.

وقتی دموکراسی شورایی به معنی واقعی حاکم شود

دولت ها و ملت ها و سازمان ها و جوامع انسانی و افراد رشد و کمال و تعالی می یابند

و به عقل کل جهان بسیار نزدیکتر می شوند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما