نفوذ عناصر سپاه در بین گروه های برانداز داخل کشور

 

مهرداد شاکری

 

با فراگیر شدن اعتراضات مردم در داخل کشور

و تحرکات گروه های برانداز در داخل و خارج از کشور

که همگی به پایان عمر اقتدارگرایان و دلواپسان و سلطه خامنه ای و سپاه بر کل کشور اعتقاد دارند

و تمام تلاش خود را  برای تغییر حاکمیت در ایران به کار می برند

و با توجه به اقبال مردم به تغییر حکومت در ایران،

سپاه پاسداران با نفوذ عناصر خود در بین گروه های مختلف سیاسی مخالف با نظام

قصد دارد ضمن شناسایی مهره های اصلی و کلیدی و تاثیر گذار اپوزیسیون،

ضمن ایجاد اختلاف دربین نیروهای اپوزیسیون ،

نسبت به مهار و انهدام این گروه ها اقدام نماید.

سپاه در این ماموریت از تمام توان خود استفاده می نماید

حضور نیروهای به ظاهر موجه

اما وابسته به سپاه در بین نیروهای اپوزیسیون

می تواند زنگ خطری باشد برای اپوزیسیون

هوشیاری نیروهای اپوزوسیون در داخل و خارج کشور

می تواند این توطئه سپاه را در نطفه خفه نماید.

از تمام نیروهای اپوزیسیون داخلی و خارجی خواستاریم

ضمن شناسایی این عناصر

با معرفی آنان و رسوا ساختن سپاه ،

در جهت استحکام و همدلی و اتحاد بیشتر اپوزیسیون گام بردارند .

به امیدی آزادی ایران و ایرانی.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما