تمام این دلواپسی ها برای قدرت طلبی است و بس / داش فرید صلواتی

چندی قبل از شبکه خبر ، برنامه ایی به نام “خودشیفه ” پخش شد.
آرشیو چهل ساله از رفتارهای نخ نمای برخی که دیگر سالهاست ایشان برای ملت رنگی که هیچ ،حتی برای فرزندانشان هم بی معناست.
در این فیلم نشان می دهد که برخی، چهل سال پیش بر علیه بنی صدر رییس جمهور وقت موضع گرفته و پنبه او را می زنند و به اینکارشان هم افتخار می کنند.
ملتی که در این زمانه دنبال یه لقمه نان است، برایش چه اهمیت دارد بنی صدر چهل سال پیش چه هدفی را دنبال می کرده است؟
چیزی که در این فیلم برایم حائز اهمیت بود ، افرادی که در این فیلم برای امثال بنی صدر شمشیر و شاخه و شانه کشیده بودند به مرور زمان خودشان به همان سرنوشت دچار شدند .
این فیلم بیشتر حال کسانی را خراب می کند که امروز خود به یک آگاهی نسبی رسیده اند.
ولی چه فایده ؟
این جامعه همچنان در خود محوری ها غوطه ور است.
هنوز یادمان نرفته است که ابتدای انقلاب ، افرادی در فضای فرهنگی و هنری برای مردم تصمیم می گرفتند و هر جور بود می خواستند به مردم ثابت کنند آنچه را که ما می گوییم وحی منزل است.
به مرور زمان سرنوشتشان به گونه ایی رقم خورد که شدند آنچه را که خود دیگران را از آن نهی می کردند.
ملت یادشان نرفته که برخی در مقابل فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری ایستادند و انواع و اقسام تهمت ها را به ایشان زدند و خودشان به همان سرنوشت دچار شدند .
شاید بپرسید : داش فرید حال منظور از این حرفها چیست؟
منظور خاصی ندارم .فقط خواستم به یک عده افراد خاص در جامعه یادآوری کنم که آقای حسن روحانی یک دوره قبل هم بود ،ایشان مبرا هم از اشتباه نیست ، چه بخواهیم و چه نخواهیم دو سال دیگر ایشان رفتنی است.
برایمان در این سالها ثابت شده افرادی که دایه مهربان تر از مادر شده اند و مردم را بر علیه روحانی تحریک می کنند روزگاری که رییس جمهور قبلی انواع و اقسام بی برنامگی ها را انجام می داد این افراد سکوت منفعت طلبانه اتخاذ کرده بودند.
هر کس دیگر هم جای روحانی آمده بود به خاطر اشتباه گذشتگان وضعمان به مراتب بدتر از حال بود.
آن دسته از هوچیهایی که در این روزهای پر تلاطم همه تلاششان را صرف گل آلود کردن آب می کنند، بدانند که به هم ریختن این اوضاع صددرصد به نفعشان نخواهد بود . اگر به تاریخ گذری بیندازید متوجه منظورم خواهید شد .
تلاشتان بیهوده است. از این بلبشو بازار تاریخ نشان داده ، افراد ضعیف و کاذبی ظهور خواهند کرد که از روی ندانم کاری همان سرنوشت را به سر خودشان خواهند آورد .
کسی را می شناسم در اصفهان که قبل از عید امسال به انواع و اقسام فحاشی ها بر علیه روحانی مشغول بود و حال که از طرف استاندار اصفهان به پست و مقام نائل آمده اند ناگهان سکوت اختیار کرده اند.
و اینجاست که می فهمیم تمام این دلواپسی ها برای قدرت طلبی است و بس